Praktijkvoorbeelden

Prettig werken na je 55ste: voorbeelden

Welk personeelsbeleid helpt om 55-plussers prettig te laten werken? Daar is de laatste jaren heel wat onderzoek naar gedaan. Duidelijk is dat er altijd maatwerk nodig is. En dat de meeste bedrijven en organisaties nog een flinke weg te gaan hebben. Ook werknemers hebben vaak moeite met veranderingen. Toch zijn er inmiddels al wat inspirerende voorbeelden. Hieronder een greep daaruit.

Bouw

Bouwbedrijf Kuiper Bouwgroep koppelt jong en oud aan elkaar. De oudere draagt kennis over. De jongere neemt zonodig het zwaardere werk voor zijn rekening. Zo blijft kennis en ervaring voor het bedrijf behouden en kunnen ouderen langer doorwerken.

Gemeenten

De gemeente Vlissingen stimuleerde haar 45-plus ambtenaren na te denken over hun loopbaan. Wie dat wilde, kreeg coaching. Voor enkele ambtenaren was het de impuls om zich  op heel ander werk te richten.

Zeven kleine gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben een gezamenlijk mobiliteits- of loopbaanbureau opgezet. Want verandering van functie of werkomgeving kan belangrijk zijn als je plezierig wilt blijven werken. Met meer gemeenten zijn er meer mogelijkheden voor een carrièreswitch.

Grafische sector

Bij drukkerij Van Wijland in Utrecht leek na overstap op nieuwe machines één oudere drukker overbodig te worden. De directie wilde zijn ervaring bleef behouden voor het bedrijf en gaf hem coördinerende taken.

ICT

Software-ontwerper KSU streeft naar een divers personeelsbestand. Het bedrijf neemt ook 55-plussers als nieuwe medewerkers aan. 'De beste mensen op de beste plekken krijgen, dat is onze enige doelstelling,' zegt de directie.

loading...
 
 

 

Tips voor 55-plus en 45-plus:

 
Loading...