Werkgeversdeel

Niet alleen jij als werknemer betaalt premies om bij te dragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Ook je werkgever draagt bij via de sociale werkgeverslasten, en zorgt zo ervoor dat arbeidsongeschikten en werklozen een uitkering kunnen krijgen.

Je werkgever is meer geld aan jou kwijt dan je op je rekening krijgt. Je bent waarschijnlijk wel bekend met het verschil tussen brutoloon en nettoloon. Het bedrag dat wordt afgetrokken van je brutoloon wordt gebruikt om belasting en premies mee te betalen. Zo kom je uit op een nettoloon.

Maar al voor het brutoloon draagt je werkgever geld af. Dit zie jij niet op je loonstrookje, maar kun je nu wel zien in de vernieuwde Bruto/Netto-Check. Wij noemen dit het werkgeversdeel sociale lasten. De werkgever betaalt namelijk mee aan allerlei potjes voor werknemers die ziek of werkloos raken.

Dit zijn ten eerste de premies werknemersverzekeringen:

  • het Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf);
  • de pot voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO/WIA);
  • de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), een verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Ten tweede betaalt je werkgever:

  • de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw).

Overheidswerkgevers betalen, in plaats van de WW-bijdrage:

  • een premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Samen gaat dit om bijna 20% bovenop je brutoloon. Je werkgever draagt dus veel bij als je arbeidsongeschikt raakt of zonder werk komt te zitten.

infographic_uitgebreid_2020.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf)

De bijdrage van je werkgever aan het Algemeen werkloosheidsfonds is tussen de 2,94 en 7,94% van je brutoloon. Voor werknemers met een vast contract wordt het lage percentage betaald, voor mensen met een tijdelijk of flexcontract geldt het hoge percentage. Mocht je werkloos raken, dan wordt uit deze pot je WW-uitkering betaald. Ook wordt hieruit, vanaf 1 april 2020, de transitievergoeding betaald voor mensen die worden ontslagen na 2 jaar arbeidsongeschikt geweest te zijn.

De WW Awf-premie geldt niet voor overheidswerkgevers. Zij betalen in plaats hiervan mee aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Arbeidsongeschiktheidsfonds en kinderopvangtoeslag (WAO/WIA)

7,27% van je brutoloon betaalt je werkgever aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Met 6,77 procentpunt hiervan, de basispremie, worden WAO/WIA-uitkeringen bekostigd. De extra 0,5 procentpunt wordt gebruikt voor de kinderopvangtoeslag.

Werkhervattingskas (Whk)

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bedraagt ongeveer 1,28% van het brutoloon. Het precieze percentage verschilt per sector en is afhankelijk van de grootte van de organisatie waarvoor je werkt. De premie wordt door je werkgever betaald, om uitkeringen voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet te financieren. Wel kan een deel worden ingehouden op je nettoloon, als dat als zodanig is afgesproken met je werkgever of in de cao. Het doel van deze uitkeringen is dat je toch nog inkomen krijgt als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt en je inkomen lager ligt dan voorheen.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet is een bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering. Het gaat voor je werkgever om 6,7% van je brutoloon. Niet alleen betaal je zelf premie voor je zorgverzekering, je werkgever betaalt er op deze manier ook aan mee! Zowel de kortdurende als langdurige zorg wordt hiermee gefinancierd. Als ondernemer betaal je deze heffing trouwens zelf, maar dan is die wel minder: 5,45%.

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

Als je werkt voor de overheid draagt je werkgever geen premie voor de WW Awf af en geen sectorpremie. Die betaalt dan wel de premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). Dit gaat om 0,68% van het brutoloon.

Krijg inzicht in jouw sociale afdrachten

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

loading...
 
 

 

loonwijzer.nl

 
Loading...