Werkgeversdeel

Niet alleen jij als werknemer betaalt premies om bij te dragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat. Ook je werkgever draagt bij, en zorgen zo ervoor dat arbeidsongeschikten en werklozen een uitkering kunnen krijgen.

Je werkgever is meer geld aan jou kwijt dan je op je rekening krijgt. Je bent waarschijnlijk wel bekend met het verschil tussen brutoloon en nettoloon. Het bedrag dat wordt afgetrokken van je brutoloon wordt gebruikt om belasting en premies mee te betalen. Zo kom je uit op een nettoloon.

Maar al voor het brutoloon draagt je werkgever geld af. Dit zie jij niet op je loonstrookje, maar kun je nu wel zien in de vernieuwde Bruto/Netto-Check. Wij noemen dit het werkgeversdeel van de loonkosten. De werkgever betaalt namelijk mee aan allerlei potjes voor werknemers die ziek of werkloos raken: de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw), het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), de pot voor WAO/WIA-uitkeringen en de premie Werkhervattingskas (Whk), een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Samen gaat dit om bijna 20 procent bovenop je brutoloon. Je werkgever draagt dus veel bij als je arbeidsongeschikt raakt of zonder werk komt te zitten.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet is een bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering. Het gaat voor je werkgever om 6,95 procent van je brutoloon. Niet alleen betaal je zelf premie voor je zorgverzekering, je werkgever betaalt er op deze manier ook aan mee! Zowel de kortdurende als langdurige zorg wordt hiermee gefinancierd. Als ondernemer betaal je deze heffing trouwens zelf, maar dan is die wel minder: 5,7 procent.

Algemeen werkloosheidsfonds (WW Awf)

De bijdrage van je werkgever aan het Algemeen werkloosheidsfonds is 3,6 procent van je brutoloon. Mocht je werkloos raken, dan wordt uit deze pot je WW-uitkering betaald. Ook wordt hieruit, vanaf 1 april 2020, de transitievergoeding betaald voor mensen die worden ontslagen na 2 jaar arbeidsongeschikt geweest te zijn.

Arbeidsongeschiktheidsfonds en kinderopvangtoeslag (WAO/WIA)

6,96 procent van je brutoloon betaalt je werkgever aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Met 6,46 procentpunt hiervan, de basispremie, worden WAO/WIA-uitkeringen bekostigd.De extra 0,5 procentpunt wordt gebruikt voor de kinderopvangtoeslag.

Werkhervattingskas (Whk)

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bedraagt 1,24 procent van je brutoloon. Deze wordt door je werkgever betaald, om uitkeringen voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet te financieren. Zo krijg je toch nog inkomen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt en je inkomen lager ligt dan voorheen.

Krijg inzicht in jouw sociale afdrachten

loading...


loonwijzer.nl


Loading...