Arresten Europees Hof van Justitie

Gelijke beloning is ook een Europees onderwerp. In het EG-verdrag is het recht op gelijke beloning geregeld. Een aantal belangrijke arresten van het Europese Hof van Justitie op een rij.

Oordelen Commissie Gelijke Behandeling (CGB)

Iedereen kon aan de Commissie Gelijke Behandeling vragen of er sprake was van ongelijke beloning. De uitspraken waren niet bindend, maar werden wel vaak opgevolgd. Hier vind je de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling die over salaris of pensioen gingen. De CGB bestaat niet meer als zodanig; in 2012 is de instantie opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Daar kan iedereen nu terecht om een oordeel te vragen over (on)gelijke beloning. 

loading...
 


Loading...