Weet jij je waarde?

Werkgevers betalen minimaal zo'n 20 procent extra bovenop het brutoloon. Met de vernieuwde Bruto/Netto-Check krijg je daar gemakkelijk inzicht in!

Loonwijzer_banner_v2_Still.png

Wat is het doel van Weet jij je waarde?

Wat veel mensen niet weten, is dat werkgevers meer kwijt zijn dan alleen het brutoloon wanneer zij een werknemer in dienst nemen. De werkgever betaalt bijvoorbeeld sociale premies voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit noemen wij het 'werkgeversdeel sociale lasten'. Onze campagne Weet jij je waarde? laat zien hoe groot het aandeel van deze sociale werkgeverslasten is in het loon. Zo krijgen werknemers, werkgevers en ook zelfstandigen meer inzicht in de opbouw van het salaris. Door dit uit te leggen, willen we meer begrip creëren voor onze verzorgingsstaat en voor de bijdrage die werkgevers hieraan leveren.

Wat kan ik met de Bruto/Netto-Check?

In onze vernieuwde Bruto/Netto-Check kun je voor elk bruto- of nettoloon zien welk bedrag aan sociale werkgeverslasten daarbovenop komt. Zo kunnen werknemers gemakkelijk zien hoe hun loon in zijn volledigheid is opgebouwd, oftewel: hoeveel zij als werknemer in totaal waard zijn. Ook voor werkgevers is de vernieuwde Bruto/Netto-Check nuttig: zij kunnen simpel checken hoeveel ze kwijt zijn bovenop het brutoloon van een werknemer. 

Wat is mijn waarde eigenlijk?

Wij zien de waarde van een werknemer als het brutoloon plus de sociale werkgeverslasten. Werkgevers betalen minimaal zo'n 20 procent extra bovenop het brutoloon van een werknemer. Deze 20 procent bestaat uit de sociale lasten die de werkgever wettelijk verplicht is om te betalen. Dit zijn de premies werknemersverzekeringen plus de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Bij een brutoloon van 2.500 euro per maand is het minimale bedrag dat een werkgever betaalt ongeveer 3.000 euro, zo valt te berekenen met de Bruto/Netto-Check.

Hoe belangrijk zijn die sociale werkgeverslasten?

Heel belangrijk! Ze zorgen bijvoorbeeld ervoor dat een ontslagen werknemer een werkloosheidsuitkering ontvangt. En werknemers die ziek of arbeidsongeschikt raken, kunnen hierdoor doorbetaald krijgen of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangen. Daarnaast wordt een klein deel van de sociale werkgeverslasten gebruikt om de kinderopvangtoeslag te betalen. Bovendien is er een potje waaruit Nederlandse zorgkosten worden betaald. Dit zorgt ervoor dat je particuliere zorgverzekering goedkoper is. Werknemers profiteren dus het meest van deze werkgeversafdrachten, maar ook niet-werkenden hebben profijt.

Wil je precies weten hoe de sociale werkgeverslasten zijn opgebouwd? Check dan onze pagina’s voor werknemers en voor werkgevers.

Is 20 procent alles wat werkgevers extra bijdragen?

Zeker niet. Een grote bijdrage die niet in de 20 procent zit, is de premie voor het aanvullend pensioen. Die zien we ook als een sociale werkgeverslast, maar is niet bij wet verplicht. Bovendien verschilt deze pensioenpremie erg per werkgever en bedrijfstak. Hierdoor kunnen we moeilijk een gemiddelde geven voor deze premie. In veel sectoren is echter wel een pensioenregeling afgesproken. Door de juiste cao te selecteren in de Bruto/Netto-Check, kun je per sector zien hoe groot de pensioenpremie bovenop de 20 procent is.

Zitten de kosten van de werkgever voor specifieke werkzaamheden ook in die 20 procent?

Nee, de kosten voor specifieke beroepen en werkzaamheden zijn zo afhankelijk van het soort werk dat het moeilijk is om daarvan een algemene schatting te maken. Bij werknemers die op kantoor werken, gaat het onder meer om een bureaustoel, een bureau en een computer. Bij werknemers in de bouw moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met beschermende kleding en gereedschap. Deze zaken zijn niet te vergelijken met elkaar en worden daarom buiten de 20 procent gehouden.

Betalen werknemers uiteindelijk niet zelf voor de sociale werkgeverslasten?

Natuurlijk hebben de sociale werkgeverslasten invloed op het brutoloon. Als een werkgever minder moet betalen aan de overheid, dan zou die in theorie meer kunnen betalen aan zijn werknemers. Zo simpel ligt dit echter niet. Het is goed denkbaar dat de belastingen voor werknemers stijgen als de werkgeverslasten zouden dalen. Onze sociale vangnetten, zoals de WW voor werkloosheid en de WIA voor arbeidsongeschiktheid, moeten toch ergens van worden betaald. Nu gebeurt dat vanuit de bijdragen van de werkgever.

Betalen werknemers zelf ook mee aan onze verzorgingsstaat?

Ja, op het brutosalaris van werknemers wordt niet alleen loonbelasting ingehouden, maar ook premies voor de volksverzekeringen. Dit zijn verzekeringen waarvan iedereen kan profiteren. Dit in tegenstelling tot de werknemersverzekeringen als de WW en de WIA, die een vangnet voor werknemers bieden. Een van deze volksverzekeringen is de Algemene Ouderdomswet (AOW), het pensioen vanuit de overheid waarop vrijwel iedere Nederlander recht heeft. Een andere is de Algemene nabestaandenwet (Anw), die een basisinkomen regelt wanneer een naaste overlijdt. Op deze manier betalen werknemers ook mee aan het inkomen van mensen die niet (meer) werken, zoals ouderen.

Volg ons stappenplan en ontdek jouw waarde:

  1. Bekijk met de Salaris Check wat beroepsgenoten verdienen
  2. Vul de Bruto/Netto-Check in en krijg het nettoloon en de sociale werkgeverslasten te zien
  3. Deel jouw brutoloon in de Salaris Enquête en help zo je collega’s met hun loonvragen
loading...


loonwijzer.nl

Loading...