Wettelijk minimumloon – Nederland

  • Geldig in Juli 2019

Arbeidsduur

  • Aantal dagen per week: 5.0
  • Arbeidsduur per week: 38
  • De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week, maar het kan ook 36 of 40 uur zijn. De arbeidsduur hangt af van de sector. In de horeca en detailhandel geldt een werkweek van 38 uur.

Definities

Per 1 juli 2017 zijn er nieuwe regelingen rondom het wettelijk minimumloon. De minimumloonleeftijd is naar 22 jaar naar beneden gesteld. Dit zal in 2019 worden gecorrigeerd naar 21 jaar. Ook gaan de percentages voor jeugd tussen 18 en 21 flink omhoog.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 juli 2017 alternatieve staffels die zullen worden vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. Voor leeringen in de bbl van 18-20 jaar oud gelden de volgende lonen.

Meer informatie is beschikbaar op

Archief Minimum Loon

loading...

Loading...