Werken voor een platform

Ervaringen van platformwerkers in 6 landen

  • Zijn de werkomstandigheden voor platformwerkers werkelijk zo beroerd als men zegt?
  • Zijn bepaalde platformwerkers, bijvoorbeeld in India, juist blij met het werk?
  • Welke contracten leiden tot tevredenheid?
  • Welke platforms zijn favoriet bij de werknemers of zzp'ers die ervoor werken?
  • Heeft een cao voor platforms zin?

De komende jaren verzamelt Stichting Loonwijzer (WageIndicator Foundation) systematisch antwoorden op vragen als deze. Daarnaast proberen we meer informatie over de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te vergaren. Hiervoor beginnen we bij platformwerkers in 6 landen: Nederland, Argentinië, India, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Wat gaat Loonwijzer doen?

We hopen met enkele maanden al te kunnen laten zien waar de kortste en langste werkdagen worden gemaakt, welke contracten beter zijn dan andere en hoe het zit met de beloning bij verschillende platforms. Naarmate we meer informatie hebben, kunnen we slimme toepassingen hiervan delen met platformwerkers, platform-organisaties, vakbonden en anderen. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van bepaalde platformclausules in cao's. Wat hier precies uitkomt, hangt uiteraard af van de data die binnenkomt. Het doel is in ieder geval om platformwerk beter en eerlijker te maken.

Is dit nieuw?

Ja, dit is nieuw. Er bestaat geen systematisch onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van platformwerkers op deze schaal. Omdat WageIndicator Foundation, de organisatie achter Loonwijzer.nl, in 140 landen actief is, kunnen we groots uitpakken. Bovendien kunnen we inkomsten van platformwerkers goed vergelijken met werknemers van 'gewone' bedrijven.

Naar welke platforms doen we onderzoek?

We kijken in ons onderzoek onder meer naar Uber, Deliveroo en Amazon Mechanical Turk. Check de hele lijst voor het overzicht in alle landen waar we onderzoek doen.

Wil je zelf je ervaringen delen?

Als je zelf je ervaringen als platformwerker wilt delen, vul dan onze online-enquête in! Deel de link ook vooral met je collega's.

Wil je helpen met het verzamelen van data?

Wil je Loonwijzer helpen zoveel mogelijk data te verzamelen? Gebruik de online/offline-app en breng ons op de hoogte!

Wat zijn de wetten en regels en hoe werken deze in de praktijk?

We geven op onze pagina's over arbeidsrecht al informatie over de rechten van platformwerkers:

Ons onderzoek draait nu vooral om het uitzoeken van de werkelijke situatie voor platformwerkers.  Zo komen we gaandeweg erachter welke wetten en regels van toepassing zijn in de praktijk.

Dank aan Instituut Gak

Het project Platform Workers: Decent Rights & Pay wordt gefinancierd door Instituut Gak.

loading...
 
 

 
 
Loading...