Alles over Loonwijzer

Loonwijzer, wat kan je ermee? Uitkomsten van Loonwijzer-onderzoek naar salarissen, werktijden, baantevredenheid, en inkomsten tijdens je hele carrière/loopbaan. Achtergronden van Loonwijzer-onderzoek en veelgestelde vragen over Loonwijzer.

Doneer nu:  ONLINE DONEREN

Stichting Loonwijzer & WageIndicator Foundation 

Stichting Loonwijzer / WageIndicatie Foundation startte in 2001 met Vrouwenloonwijzer. Vanwege het succes volgde een maand later al de Loonwijzer. Speciale loonwijzers volgende daarna zoals, Mannenloonwijzer, Zorgloonwijzer, 40plusloonwijzer , 55plusloonwijzer en Jeugdloonwijzer. In 2004 kwamen daar Loonwijzers bij in 8 Europese landen. In 2019 kan je met gemak zeggen dat de Loonwijzer wereldwijd in meer dan 125 landen zit, inclusief Rusland, China, USA, India en Brazilië. De internationale ontwikkelingen kun je volgen op WageIndicator.org. Het Loonwijzerconcept en de Salaris Check zijn in alle landen zijn dezelfde. WageIndicator presenteert - altijd internationaal vergelijkbaar -  minimumlonenleefbare lonen, lonen per beroep en lonen in cao's. Het doel is werknemers en kleine ondernemers te voorzien van basis informatie over de arbeidsmarkt.

Stichting loonwijzer is formeel opgericht als stichting op 17 september 2003 in Amsterdam. 

Wie zijn wij?

Loonwijzer / WageIndicator is een globaal netwerk in meer dan 125 landen. 60% van de landen hebben een nationaal team, andere landen doen het met  regionale teams zoals in Buenos Aires, Bratislava, Cape Town, Dar Es Salaam,  Mexico City . Ook zijn er een aantal teams die op wereld niveau werken; Ahmedabad, Amsterdam (HQ), Bratislava, Dar Es Salaam, en Islamabad.

Wereldwijd wordt er samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam/AIAS - HSI, FNV, Monster Internationaal en CELSI. Daarnaast bestaat het netwerk uit nationale, regionale en globale Research Partners, Media Partners en Vakbonden waar mee wordt samengewerkt.  

Waarom de Loonwijzer? 

Een CAO-loon zegt toch al genoeg? Omdat de CAO een voorschrift is, zegt het niet alles over hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Eigenlijk is er maar weinig bekend over lonen in relatie tot beroep en CAO. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over hoeveel mannen of vrouwen onder een bepaalde CAO vallen. Laat staan dat we weten hoe ze verdeeld zijn over verschillende loonschalen. Bovendien, ongeveer een vijfde van de werknemers in Nederland valt niet onder een CAO. Daarnaast is er wereldwijd een gebrek aan coherente arbeidsmarkt informatie. Informatie die makkelijk te begrijpen is, waar toegang tot is, die compleet is en onafhankelijk. De nationale websites van de WageIndicator Foundation, waar de Loonwijzer er één van is, functioneren als online, up-to-date arbeidsmarkt bibliotheken voor werknemers, werkgevers, overheden, academici en media. Waarom de Loonwijzer niet alleen in Nederland belangrijk is, maar juist ook in landen waar weinig tot geen informatie beschikbaar is blijkt uit de internationale succesformule van de WageIndicator: arbeidsmarkttransparantie. 

Share & Compare Wages, Labour Law and Career is dan ook het motto. 

Jouw gegevens - de Salaris Check en de Salaris Enquête

De Loonwijzer-enquête bestaat uit meer dan 1700 beroepen. Als de bezoeker aangeeft onder een CAO te vallen (1100 opties) wordt ook dat gegeven verwerkt. Naast vragen over beroep kent de enquete vragen over werktijden, tijdsbeleving, je werkverleden, je bedrijf, je contract en een aantal meer persoonlijke vragen. Door deze combinatie van vragen doet het Loonwijzer onderzoeksteam nieuwe inzichten op. Zo was de Salaris check in Vrouwenloonwijzer de eerste indicator die kon aantonen dat het hebben van veel mannelijke collega's in je beroepsgroep veel gunstiger is voor je uurloon, dan bijvoorbeeld het feit dat je promotie had gemaakt. Ook kan de Loonwijzer Salaris Check nu laten zien dat de positie van herintreedsters op de arbeidsmarkt in veel beroepen anders is dan die van de 'gewone werknemer'. Maandelijks ontvangt Loonwijzer tegen de 15.000 goede observaties. Op basis van het jarenlange loonwijzeronderzoek weten we dat factoren zoals opleiding, werkervaring, leidinggevende positie, herintreden, mannelijke collega's in hetzelfde beroep, promotie, grootte van het bedrijf, wel of geen vast contract, sector en regio essentieel zijn voor jouw salaris-indicatie. Opmerkelijk genoeg zijn de bovenstaande items telkens in een andere combinatie, en andere 'zwaarte' van belang voor de hoogte van een salaris in een bepaalde beroepsgroep.  

Verschillen in beloning. Hoe zit dat?

Uit jarenlang onderzoek blijkt dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen. Hoe komt dat toch? Hierbij gaat het uiteraard niet om wat mag, aangezien het wettelijk is vastgelegd dat discriminatie op basis van geslacht niet mag. Het gaat er om om precies te weten te komen hoe het zit met de loonopbouw bij vrouwen, mannen en mensen uit andere landen. Zo weten we dat vrouwen, maar ook migranten en jongeren relatief minder verdienen dan mannen. Dit komt onder andere door verschillende keuzes die je maakt in je leven op de arbeidsmarkt. Werk je part-time? Welke opleidings heb je genoten? Ben je er een aantal jaar tussenuit geweest? Of werk je in een sector die minder opbrengt? Deze factoren spelen allemaal een rol in je uiteindelijke salaris. Discriminatie speelt ook een rol, zowel bij migranten, vrouwen, ouderen en jongeren.

Worden vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond gediscrimineerd als het om salaris gaat? Discriminatie in beloning is heel moeilijk aan te tonen, en is er op veel verschillen in beloning geen vinger te leggen. Met permanente onderzoek en dataverzameling uit de Salaris Check en Salaris Enquête probeert de loonwijzer hier antwoorden op te vinden. Vandaar dat de Loonwijzer-enquete vraagt naar sekse en land van herkomst. Ga voor meer informatie over Gelijke Beloning naar de Gelijkloon pagina, de Vrouwenloonwijzer of de publicaties die verschenen zijn uit Loonwijzer onderzoek. 

Gelijkloon: Het onderdeel van Gelijkloon op de Loonwijzer is opgezet in 2006 en sindsdien bijgehouden door de taskforce 'Gelijke beloning, dat werkt!' met als doel om gelijke beloning op de agenda te krijgen en te houden. Paulien Osse, directeur Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation was de voorzitter van deze taskforce. 

Wat doet de Universiteit van Amsterdam / Loonwijzer met de gegevens?

Prof. dr. Kea Tijdens, onderzoekscoördinator van AIAS - HSI, Instituut voor Arbeidstudies van de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelt de vragenlijst en doet de interpretatie van de loongegevens. Ze publiceert daarover in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Naast Kea Tijdens zijn er veel onderzoekers in binnen- en buitenland bezig met de loonwijzerdataset.

Is de data anoniem? Ja. Maar de enquête biedt ook - voor wie dat wil - de mogelijkheid om een e-mailadres achter te laten. Dat e-mailadres wordt separaat opgeslagen. Dit om een jaar later een reminder te kunnen sturen aan de enquête-invuller.

Voor veelgestelde vragen over de Salaris Check en de Salaris Enquête kunt u hier terecht. 

Nieuws en rapporten

Nieuws over de Loonwijzer en publicaties en rapporten die samengesteld zijn aan de hand van data van de Loonwijzer dataset vindt je bij Loonwijzernieuws. De onderzoeksrapporten en publicaties vind je op WageIndicator.org bij de wetenschappelijke literatuur of check de site van de het Instituut voor Arbeidstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Raad van Toezicht Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation

  • Member: University of Amsterdam - Janna Besamusca
  • Member (finance): Independent - Maarten van Klaveren
  • Member: President of the Workers’ Group of the International Labour Organization -  Catelene Passchier. 
  • Member: University of Amsterdam - Rachel Rietveld
  • Member: Rotterdam School of Management, Erasmus University - Prof. dr. Rob van Tulder
  • Member: Independent - Willy Wagenmans
  • Member: Independent - Bert Wiggers - Chair a.i.

Director : Paulien Osse

Scientific Coordinator : Kea Tijdens 

Financial Manager :  Tendayi  Matimba 

Manager databases : Daniela Ceccon

Adres

Stichting Loonwijzer
Nieuwe Achtergracht 166 | 1018 WV  Amsterdam | Nederland

Postadres:  Postbus 15966  | 1001 NL  Amsterdam | Nederland

E-mail: office@wageindicator.org

Aansprakelijkheid

Hoewel Stichting Loonwijzer met grote zorg aan de Loonwijzers werkt, betekent dat niet dat bezoekers van Loonwijzer rechten kunnen ontlenen aan de Loonwijzer-gegevens.

Fondsen

Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation krijgt zijn geld voor projecten via fondsen en samenwerkingen met partners. Kijk voor alle nationale en internationale partners en projecten op WageIndicator.org.

Advertenties en banners

Mail voor de voorwaarden naar het Loonwijzer-team of naar  

Donaties

Voor donaties, informatie over waar je gift terecht komt en redenen waarom investeren in de Loonwijzer een goed idee is - niet alleen voor jezelf, maar ook voor werknemers wereldwijd. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd investeren in de Loonwijzer wanneer je tevreden bent met je (gratis) advies. 

ONLINE DONEREN

anbi-logo.gif

Fiscaal aftrekbaar: De Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn. Meer informatie over aftrekbaarheid van giften op Belastingdienst.nl.

loading...
 
 

 
 
Loading...