Overheid en sociale partners

Loonwijzer.nl - Overheid en Sociale Partners

23 december 2009 Brief staatssecretaris Klijnsma met bericht van afgelasting Dag Gelijke Beloning 2011 en aankondiging Dag Gelijke Beloning 2011. Download de brief - Voortgangsrapportage 2009/2010

1 december 2008 Negende voortgangsrapportage gelijk beloning ministerie van SZW

Staatssecretaris Aboutaleb informeert de Tweede Kamer. 'Uit het onderzoek blijkt dat de beloningsverschillen afnemen, al gaan de ontwikkelingen langzaam,' schrijft hij.
Download de Negende voortgangsrapportage gelijke beloning (pdf, 185 kB)

Meer over de bijbehorende onderzoeken De arbeidsmarktpositie van werknemers in 2006 van de Arbeidsinspectie en Verdiepende analyse van loonverschillen van SEO Economisch Onderzoek vind je bij Alles over gelijke beloning > Onderzoek

18 november 2008 Rapportage Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid rapporteert aan minister Donner over de voortgang van gelijke beloning bij de overheid. Download de brief van de ROP (pdf, 182 kb).

6 november 2008 Rapportage Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid rapporteert aan minister Donner over de voortgang op het gebied van gelijke beloning bij de sociale partners. Download de brief van de Stichting van de Arbeid. (pdf, 320 kb)

13 december 2007 Achtste voortgangsrapportage gelijke beloning ministerie van SZW
Minister Donner informeert de Tweede Kamer.
Download de Achtste voortgangsrapportage gelijke beloning (Word, 91kB).

24 oktober 2007 Advies Stichting van de Arbeid
De Stichting van de Arbeid heeft aan haar achterban advies uitgebracht over de aanbevelingen van de werkgroep Gelijke Beloning, dat werkt! Dat is gebeurt op verzoek van de minister van SZW.
Download de brief over het advies (pdf, 30kB).

4 oktober 2007 Acties Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid onderneemt verschillende acties ter bevordering van gelijke beloning. Dat is gebeurt op verzoek van de minister van SZW.
Download de brief over de acties (pdf 65kb).

11 juni 2007 Zevende voortgangsrapportage gelijke beloning ministerie van SZW
Minister Donner informeert de Tweede Kamer.
Download de Zevende voortgangsrapportage gelijke beloning (pdf, 108kB).

loading...
 


Loading...