Oordelen Commissie Gelijke Behandeling over beloning of pensioen

Alle oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling zijn te vinden op de website van het College voor de Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl), waarin de GCB in 2012 is opgegaan. De oordelen vanaf 2006 over gelijke beloning en gelijke behandeling bij pensioenen kun je hier ook via Loonwijzer vinden:

loading...


Loading...