Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2010

Oordelen over salaris of pensioen. De links leiden naar de volledige tekst op de website van de Commissie Gelijke Behandeling.

Oordeelnummer 2010-98
Geen onderscheid op grond van seksuele gerichtheid, geslacht, leeftijd en burgerlijke staat in Conversieregeling voor militaire pensioenen.
Een oud-militair meent dat bij de omzetting van zijn militaire pensioen naar een pensioen conform burgerlijke recht, ten onrechte rekening is gehouden met de seksuele gerichtheid van de militair en met het geslacht en de leeftijd van de partner...>>>

Oordeelnummer 2010-61
Een bedrijf maakt geen onderscheid op grond van ras bij de beloning. Het bedrijft handelt niet in strijd met het verbod op victimisatie.
Een man van Venezolaanse/Arubaanse afkomst stelt dat zijn bedrijf onderscheid maakt bij de beloning omdat drie van zijn collega’s van Nederlandse afkomst die hetzelfde werk verrichten hoger worden beloond dan hij. De Commissie heeft haar...>>>

Oordeelnummer 2010-44
Laatstverdiend salaris geen goed criterium voor inschaling omdat daarmee sekse-discriminatie bij inschaling niet kan worden voorkomen
Een docent op een middelbare school meent dat zij te laag is ingeschaald in vergelijking met een mannelijke collega. Zij stelt dat eerdere, onbetaalde ervaring, opgedaan toen zij voor haar kleine kinderen zorgde, ten onrechte niet is meegewogen....>>>

Oordeelnummer 2010-6
Leeftijdsonderscheid door afschaffing vroegpensioenregeling bij veertig dienstjaren gerechtvaardigd
Een man werkt sinds zijn 15e als bakker en heeft altijd verwacht dat hij na veertig dienstjaren kon stoppen met werken. Zijn pensioenfonds bood deelnemers met veertig dienstjaren de mogelijkheid 1,5 jaar vóór de vut-leeftijd te stoppen. Door...>>>

loading...
 


Loading...