Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2010

De volledige oordelen over salaris of pensioen zijn te vinden door het oordeelnummer in te vullen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Oordeelnummer 2010-98: Geen onderscheid op grond van seksuele gerichtheid, geslacht, leeftijd en burgerlijke staat in Conversieregeling voor militaire pensioenen.

Een oud-militair meent dat bij de omzetting van zijn militaire pensioen naar een pensioen conform burgerlijke recht, ten onrechte rekening is gehouden met de seksuele gerichtheid van de militair en met het geslacht en de leeftijd van de partner...>>>

Oordeel 2010-64: Ongerechtvaardigd beloningsverschil door inschaling op basis van laatstverdiend salaris en salarisonderhandeling bij indiensttreding.

Werkneemster is gelijktijdig met mannelijke collega als ambulancechauffeur in dienst getreden bij een ambulancedienst. Het is hetzelfde werk, maar de mannelijke collega verdient ongeveer € 450 per maand meer. Verschil is ontstaan bij indiensttreding. Werkgever heeft in salarisonderhandeling voorstel maatman geaccepteerd om aan te sluiten bij laatstverdiende salaris bij vorige werkgever, ook was dat salaris hoger wegens extra gewerkte uren. CGB oordeelt dat werkgever niet dezelfde beloningsmaatstaven heeft toegepast en dat werkgever niet heeft onderzocht in welke mate laatstverdiende salaris uitdrukking is van relevante werkervaring. Conclusie is dat werkgever verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt.

Oordeelnummer 2010-61: Een bedrijf maakt geen onderscheid op grond van ras bij de beloning. Het bedrijft handelt niet in strijd met het verbod op victimisatie.

Een man van Venezolaanse/Arubaanse afkomst stelt dat zijn bedrijf onderscheid maakt bij de beloning omdat drie van zijn collega’s van Nederlandse afkomst die hetzelfde werk verrichten hoger worden beloond dan hij. De Commissie heeft haar...>>>

Oordeel 2010-44: Laatstverdiend salaris geen goed criterium inschaling

Werkneemster stelt als docente te laag zijn ingeschaald ten opzichte van haar mannelijke collega. De school waar werkneemster werkt, schaalt nieuwe docenten in op grond van hun laatstverdiende salaris, conform de cao. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de vorige werkgever relevante betaalde of onbetaalde werkervaring heeft meegewogen bij de inschaling. De onbetaalde ervaring die werkneemster heeft opgedaan toen zij voor haar kleine kinderen zorgde, is volgens haar ten onrechte niet meegewogen.

Het laatstverdiende salaris is geen neutrale maatstaf omdat daarmee seksediscriminatie bij inschaling niet kan worden uitgesloten. Hoewel de inschaling in het voorliggende geval evenredig lijkt met de ervaring van werkneemster, is werkgever er naar het oordeel van de CGB niet in geslaagd het beloningsverschil tussen werkneemster en de maatman te verklaren door factoren die niets te maken hebben met discriminatie op grond van geslacht. Er is derhalve sprake van verboden onderscheid.

Oordeelnummer 2010-6: Leeftijdsonderscheid door afschaffing vroegpensioenregeling bij veertig dienstjaren gerechtvaardigd

Een man werkt sinds zijn 15e als bakker en heeft altijd verwacht dat hij na veertig dienstjaren kon stoppen met werken. Zijn pensioenfonds bood deelnemers met veertig dienstjaren de mogelijkheid 1,5 jaar vóór de vut-leeftijd te stoppen. Door...>>>

loading...
 
 

 

 
Loading...