Oordelen Commissie Gelijke Behandeling - 2009

Oordelen over salaris of pensioen. De links leiden naar de volledige tekst op de website van de Commissie Gelijke Behandeling.

Oordeelnummer 2009-85
Verboden onderscheid op grond van geslacht bij uitsluiting voor bonusregeling.
Een vrouw werkt als Management Assistent bij een verkooponderneming. Bij het bedrijf werken tien werknemers, acht mannen en twee vrouwen. De acht mannelijke werknemers werken op basis van een voltijddienstverband, beide vrouwen op basis van een...>>>

Oordeelnummer 2009-78
Pensioenverzekeraar maakt geen onderscheid op grond van geslacht door nabestaandenpensioen te korten in verband met een groot leeftijdsverschil. Evenmin onderscheid op grond van geslacht door nabestaandenpensioen niet te indexeren.
Een antidiscriminatiebureau stelt dat een pensioenverzekeraar verboden onderscheid op grond van geslacht maakt door het nabestaandenpensioen te korten als de nabestaande meer dan tien jaar jonger is dan de deelnemer aan de pensioenregeling. De...>>>

Oordeelnummer 2009-76
Man heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij minder wordt beloond vanwege zijn leeftijd.
Een man werkt als vertegenwoordiger in de bloembollensector. Hij stelt dat zijn werkgever jegens hem onderscheid op grond van leeftijd maakt bij de beloning. De beloning van de vertegenwoordigers bestaat uit een vaste en een variabele beloning....>>>

Oordeelnummer 2009-66
Alleenstaande vrouw laat geen overlijdensuitkering aan nabestaanden na; geen onderscheid.
Een alleenstaande vrouw die rijksambtenaar is, stelt vast dat zij volgens de arbeidsvoorwaarden die door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld worden geen overlijdensuitkering nalaat aan haar nabestaanden, terwijl...>>>

Oordeelnummer 2009-65
Alleenstaande vrouw laat geen overlijdensuitkering aan nabestaanden na; geen onderscheid.
Een alleenstaande vrouw die rijksambtenaar is, stelt vast dat zij volgens de arbeidsvoorwaarden van haar werkgever geen overlijdensuitkering nalaat aan haar nabestaanden, terwijl gehuwden, geregistreerde partners, rijksambtenaren met een...>>>

loading...


Loading...