Belasting

Niet op tijd betalen kost veel geld

Boetes voor te laat indienen van aangiftes en te laat betalen zijn hoog. Het gaat namelijk 3 procent van het te laat betaalde bedrag, met een minimum van € 50. De maximale boete is € 5.278 en dat is hoog voor de meeste zzp'ers. Meld dus meteen schrifte­lijk bij de Belastingdienst als je de aanslag niet kunt betalen. Door jou gemaakte administratieve fouten in de aangifte corrigeert de Belastingdienst; vervolgens wordt je mogelijk een navordering opgelegd.

loading...
 
 

 
Loading...