Zelfstandige adviseurs

Wat verdienen zelfstandige adviseurs? Informatie over tarieven, kosten en meer.

Adviseurs zijn er in allerlei vakgebieden. Het zijn specialisten op het gebied van bijvoorbeeld financiën, bouwkunde, weg- en waterbouw, management of communicatie.

Adviseurs hanteren meestal flexibele tarieven, afhankelijk van het type werkzaamheden, het soort opdracht, het soort opdrachtgever en de sector. Ze rekenen bijvoorbeeld een lager uurtarief als het om opdrachten voor langere tijd gaat. Vanwege de crisis hanteren ze soms ook een lager uurtarief.

Uurtarief

 

€ 70 - € 125

Kosten

bedrijfshuisvesting: kantoorruimte is meestal thuis, wel extra energiekosten

naar schatting € 40 per maand

vervoer

kilometervergoeding gedeclareerd bij opdrachtgever

ICT: vaste en mobiele telefoon, internet, afschrijving computer

€ 85 - € 250 per maand

verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid (eventueel gecombineerd met rechtsbijstand)

€ 180 - € 300 per jaar

arbeidsongeschiktheidsverzekering (afhankelijk van onder meer leeftijd, hoogte gewenste uitkering, aantal maanden eigen risico voordat de uitkering start, beroepsrisico) 

€ 200 - € 300 per maand

lidmaatschappen: beroepsvereniging

€ 180- € 300 per jaar

vakliteratuur, cursussen, congressen

€ 500 - € 1000 per jaar

administratie uitbesteden, belastingadvies, boekhoudprogramma

€ 1000 - € 2000 per jaar

inschrijving KvK

Eenmalige inschrijfkosten van € 50

netwerken (onder meer zakenlunches, bijeenkomsten, publicaties)

€ 1000 - € 2000 per jaar

Aantal niet declarabele uren per week

administratie en reistijd:

circa 10 uur per week

Acquisitie

mond-tot-mond-reclame en via eigen netwerk

Soort klanten

kleine en grote organisaties, overheid en bedrijfsleven

Type offerte

bij kleinere opdrachten vaak vast afgesproken prijs, bij grote opdrachten op basis van afgesproken uurtarief waarbij vooraf ureninschatting wordt gegeven

De gegevens in de tabel zijn ontleend aan interviews met enkele zzp’ers en aan bezoekers zoals jij die ons vertellen welk tarief ze hanteren. Help mee om de gegevens nauwkeuriger te maken en vul de Zelfstandigen Enquête in! We kunnen dan bovendien ons overzicht met uurtarieven in 50 beroepen verbeteren.

loading...
 
 

 
Loading...