Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor de kosten van kinderen naast de kinderbijslag. Niet alleen het inkomen van de ouders, maar ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar en hun leeftijd tellen mee. 

Kinderbijslag

Je kind mag in het derde kwartaal (juli/augustus/september) met vakantiewerk netto € 1300 extra verdienen, bovenop het standaard bedrag van € 1266 voor een thuiswonend kind van 16 of 17.  

Kinderopvangtoeslag

Iedereen die werkt en kinderen laat opvangen in kinderopvang krijgt een kinderopvangtoeslag. Dit krijg je ook als je zelfstandig bent, studeert of een re-integratietraject volgt. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en van het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt.

loading...