Kindgebonden budget

Voor het kindgebonden budget telt niet alleen het inkomen, maar ook het aantal kinderen (jonger dan 18 jaar). Hoe meer kinderen, hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn.

Naast de kinderbijslag is er een andere tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Hiervoor komen vooral ouders met lagere inkomens in aanmerking. De Belastingdienst neemt contact op met ouders die daarvoor kwalificeren. Vanwege de vele regeringswisselingen is de benaming en vormgeving gewijzigd. Vroeger heette het ook wel kindertoeslag en daarvoor was het kinderkorting. Bij het kindgebonden budget telt niet alleen het inkomen maar ook het aantal kinderen (jonger dan 18 jaar). Hoe meer kinderen, hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn. 

Voorwaarden kindgebonden budget

Je hebt recht op kindgebonden budget wanneer je:

  • één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar.
  • jij zelf of de andere ouder kinderbijslag krijgt. Als je kind 16 of 17 jaar is, en je of de andere ouder krijgt daar geen kinderbijslag voor, dan moet je je kind in belangrijke mate onderhouden.
  • jullie gezamenlijke inkomen niet te hoog is. Of, als je alleenstaande ouder bent, jouw inkomen. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens geldt.
  • jullie gezamelijke vermogen niet te hoog is. 

Aanvragen kindgebonden budget

Meestal is het aanvragen van het kindgebonden budget niet nodig. De Belastingdienst neemt zelf contact op. Maar soms heeft de Belastingdienst te weinig gegevens om te kunnen bepalen of je er recht op hebt.  Vraag het dan zelf aan en reken uit op hoeveel kindgebonden budget je recht hebt. Als dat minder is dan 24 euro, wordt het helaas niet uitbetaald. Check bij de Belastingdienst of je in aanmerking komt.

loading...
 
 

 

 
Loading...