Gelijk loon voor gelijk werk? Banen bij overheid en bedrijfsleven, 2008

Over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en niet-westerse allochtonen en autochtonen. CBS-onderzoek gepubliceerd in 2010.

Onderzoek van het CBS, gepubliceerd in 2010. Gebaseerd op gegevens uit loonaangiftebestanden van 2008. Deze zijn gebaseerd op de aangiftes van werkgevers bij de Belastingdienst. De baangegevens zijn verrijkt met persoonsgegevens uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Verder zijn inkomensgegevens toegevoegd uit het Integrale Inkomensbestand (IIB) en gegevens over de winstgevendheid van bedrijven waarin de werknemers werken uit de Statistiek Financiën van grote en kleine ondernemingen (SFGO en SFKO).

Beloningsverschillen overheid

Bij de overheid ligt voor vrouwen het gemiddelde uurloon 15 procent lager dan voor mannen. Niet- westerse allochtonen verdienen er 18 procent minder dan autochtonen.

Het beloningsverschil m/v komt onder andere doordat mannen in overheidbanen gemiddeld ouder zijn dan vrouwen, meer jaren werkervaring hebben en tweemaal zo vaak een leidinggevende functie hebben dan vrouwen. Na correctie voor deze persoons- en baankenmerken blijft een beloningsverschil tussen en vrouwen over van 8 procent.

De oorzaak van de lage uurlonen van niet-westerse allochtonen bij de overheid verschilt voor de eerste en de tweede generatie. Het lagere uurloon van de eerste generatie niet-westerse allochtonen wordt grotendeels verklaard door het lagere opleidings- en beroepsniveau. Eerstegeneratieallochtonen verdienen na correctie voor deze verschillen in achtergrondkenmerken nog 5 procent minder dan autochtonen. Bij tweede generatie niet-westerse allochtonen is er na correctie geen aantoonbaar verschil meer met het uurloon van autochtonen. Tweedegeneratieallochtonen zijn veel jonger dan autochtonen, waardoor ze een lager uurloon hebben.

Beloningsverschillen bedrijfsleven

In het bedrijfsleven ligt het gemiddelde uurloon van vrouwen 22 procent lager dan dat van mannen. Niet-westerse allochtonen verdienen er 22 procent minder autochtonen.

Het beloningsverschil m/v komt onder meer doordat mannen die in het bedrijfsleven werken gemiddeld ouder zijn, op een hoger beroepsniveau werken en vaker in voltijd werken dan vrouwen. Ook werken mannen vaker in een bedrijf met veel mannelijke collega’s, waar uurlonen gemiddeld hoger liggen dan in een bedrijf met veel vrouwen. Na correctie voor deze persoons- en baankenmerken verdienen vrouwen in het bedrijfsleven nog 9 procent minder dan mannen.

Het lagere uurloon van niet-westers allochtonen in het bedrijfsleven wordt grotendeels verklaard door een laag opleidings- en beroepsniveau bij de eerstegeneratieallochtonen en een lage leeftijd bij tweedegeneratieallochtonen. De eerste generatie niet-westerse allochtonen verdient na correctie voor deze persoons- en baankenmerken nog 8 procent minder dan autochtonen. De tweede generatie niet-westerse allochtonen komt na correctie voor deze kenmerken uit op hetzelfde uurloon als autochtonen.

Download rapport

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2008. CBS, 2010. (pdf, 2,5 MB)

loading...
 
 

 

 
Loading...