Technisch verkopers en artsenbezoekers (m.u.v

Taken

 • Lijsten maken van potentiele klanten op basis van gidsen en ander bronnenmateriaal
 • Verwerven en bijhouden van kennis omtrent het goederen- en dienstenpakket van het eigen bedrijf en van dat van de conrurrentie, alsmede van marktontwikkelingen
 • Bestaande en potentiele klanten bezoeken om verkoopkanalen te creeeren en te benutten
 • Beoordelen van klantenbehoeftes en hulpbronnen en de aanschaf van bijpassende goederen of diensten aanbevelen
 • Ontwerpers van nauwkeurige aanwijzingen voorzien opdat klanten maatwerk krijgen
 • Rapportages en voorstellen ontwikkelen als onderdeel van de verkoopinspanning ter demonstratie van de voordelen die het produkt of de dienst bieden
 • De kosten inschatten van de installatie en het onderhoud van uitrusting of dienst
 • Monitoren van de veranderende behoeftes bij klanten en van activiteiten van de concurrentie en hiervan verslag uitbrengen bij de directie verkoop
 • Prijzen en kredietvoorwaarden uitonderhandelen en offreren en verkoopcontracten administratief afwikkelen
 • Regelen van produktleveranties, installatie van uitrustingen en van de dienstverlening
 • De behaalde omzet aan de verkoopdirectie rapporteren, als ook over de verkoopbaarheid van produkten en diensten
 • Overleggen met klanten na de verkoop om de klantevredenheid vast te stellen, voorkomende problemen op te lossen en blijvende ondersteuning te bieden

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
   

   
   
  Loading...