Product- en kledingontwerpers

Taken

 • Bepalen van de doelen en beperkingen van de ontwerpinstructie in overleg met klanten en belanghebbenden
 • Formuleren van ontwerpconcepten voor kleding, textiel, industriele en commerciele produkten, consumptiegoederen en sieraden
 • Esthetische overwegingen in overeenstemming brengen met vereisten van technische, functionele, ecologische en productionele aard
 • Vervaardigen van schetsen, diagrammen, illustraties, plannen, monsters en modellen om over ontwerpconcepten te communiceren
 • Ontwerpen aan de man brengen bij klanten, management, verkoop- en produktiepersoneel
 • Selecteren, specificeren en aanbevelen van functionele en esthetische materialen, produktie- en afwerkingsmethoden
 • Detailleren en documenteren van het gekozen ontwerp ten behoeve van de produktie ervan
 • Vervaardigen en aanbesteden van het maken van prototypes en monsters
 • Toezien op de vervaardiging van patronen, programma's, de bewerktuiging van en het produktieproces zelf

  Kwalificatieniveau

  Hooggeschoold
  loading...
   
   

   
   
  Loading...