Taken

 • plannen, sturen en coordineren de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, zowel interne als diensten ingehuurd van derden, voor de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande technische processen, van produkten, kennis of het gebruik van materialen
 • plannen van het bedrijfsbrede onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma in een onderneming of organisatie, met bijzondere aandacht voor doelen en budgetaire vereisten
 • leiding geven aan en managen van werkzaamheden van medewerkers onderzoek en ontwikkeling
 • stellen budgetten vast en beheren ze, controleren de uitgaven en zien toe op efficient gebruik van de middelen
 • vaststellen en aansturen van operationele en administratieve procedures
 • plannen van en leiding geven aan dagelijkse werkprocessen
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel
 • vertegenwoordigen van de onderneming of organisatie op manifestaties, seminars en conferenties

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...