Check je salaris!

Taken

 • voorzitten van rechts- en hoorzitttingen
 • interpreteren en opleggen van procedures en beslissen over de toelaatbaatheid van bewijs
 • de rechten en plichten bepalen van de strijdende partijen en bij juryrechtsspraak
 • de jury instrueren inzake de relevante wetten in een voorliggende geval
 • afwegen en beschouwen van het bewijs in rechtszaken waaraan geen jury te pas komt en de strafmaat of onschuld, alsmede de mate van aansprakelijkheid van de aangeklaagde of gedaagde bepalen
 • het vonnis uitspreken over hen die veroordeeld zijn voor misdrijven, de schade vaststellen of andere gepaste schadeloosstellingen in civiele zaken en gerechtelijke bevelen uitvaardigen
 • onderzoeken van juridische zaken en in geschrifte bijdragen aan de jurisprudentie

  Doe de enquête!

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...