Taken

 • clienten met juridisch advies terzijde staan over een breed scala aan onderwerpen en namens hen optreden in juridische aangelegenheden
 • onderzoek doen naar juridische beginselen, wetten en jurisprudentie in specifieke gevallen
 • bewijsvoering voor de verdediging of om juridische zaken aan te spannen, door middel van het interviewen van clienten en getuigen om de feiten in een zaak vast te stellen
 • uitkomsten evalueren, strategieen en argumentaties ontwikkelen ter voorbereiding en presentatie van rechtszaken
 • pleiten namens clienten voor administratieve rechtbanken of tribunalen, of vakgenoten instrueren hoe te pleiten in gerechtshoven
 • instructies ontvangen en pleiten in gerechtshoven
 • optreden als openbaar aanklager/officier van justitie
 • juridische onderhandelingen voeren om zaken in der minne te schikken
 • wetsteksten opstellen en regelgeving voorbereiden gebaseerd op bestaande wetten
 • juridische documenten opstellen, zoals contracten, onroerend goed transacties, testamenten en juridische positiebepalingen voorbereiden

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...