Taken

 • documenteren van rechtszaken en vonnissen
 • claims, dagvaardingen, machtigingen en dergelijke helpen opstellen
 • orde houden in rechtszaal en bij hoorzittingen
 • voorbereiding van juridische documenten zoals pleitinstructie, pleidooi, bezwaarschrift, testament, contract, juridische stellingname, of met de voorwaarden voor een lening of verzekeringspolis
 • feitenonderzoek doen, bewijsmateriaal verzamelen en relevante statuten, vonnissen en jurisprudentie bestuderen ter voorbereiding van rechtszaken
 • clienten adviseren over juridische aangelegenheden
 • documentenonderzoek doen naar hypotheken, locatiegrenzen, kaarten/kadaster, contracten en dergelijke als check op juridische - en eigendomsrechten van percelen
 • documentatie opstellen ten behoeve van de overdracht van onroerend goed, aandelen of andere eigendommen die formele registratie vereisen

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...