Wettelijk minimumloon – Minimumloon met vakantietoeslag

  • Geldig in November 2019
  • De minimumlonen in de tabel zijn in Euro.
  • De minimumlonen zijn bruto-bedragen. Dit betekent dat van deze bedragen nog de belastingen moeten worden afgetrokken voordat je ze krijgt uitbetaald (netto).

Leeftijd

Per maand Per week Per dag
15 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 490,70  113,25  22,65
15 jaar - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 39,26  9,06  1,81
16 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 564,30  130,20  26,04
16 jaar - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 45,14  10,42  2,08
17 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 646,05  149,10  29,82
17 jaar - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 51,68  11,93  2,39
18 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 817,80  188,75  37,75
18 jaar - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 65,42  15,10  3,02
19 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 981,35  226,45  45,29
19 jaar - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 78,51  18,12  3,62
20 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 1.308,50  301,95  60,39
20 jaar - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 104,68  24,16  4,83
21 jaar en ouder
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 1.635,60  377,45  75,49
21 jaar en ouder - vakantietoeslag
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019.
 130,85  30,20  6,04

Arbeidsduur

  • Aantal dagen per week: 5.0
  • Arbeidsduur per week: 38
  • De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week, maar het kan ook 36 of 40 uur zijn. De arbeidsduur hangt af van de sector. In de horeca en detailhandel geldt een werkweek van 38 uur.

Definities

Per 1 juli 2019 zijn er nieuwe regelingen rondom het wettelijk minimumloon. De minimumloonleeftijd is bijgesteld naar 21 jaar.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en die tussen 18 en 20 jaar oud zijn, gelden alternatieve staffels. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar geldt het reguliere minimum(jeugd)loon.

Meer informatie is beschikbaar op

loading...

Loading...