Overzichtsrapport Gelijk Loon Dag 2008

Loonverschillen m/v in Nederland, in de EU en wereldwijd

Naar aanleiding van Gelijk Loon Dag op 31 maart 2008 publiceerde Gelijkloon.nl het overzichtsrapport Loonverschillen m/v in Nederland, in de EU en wereldwijd. Het geeft een beknopt overzicht van recent onderzoek.In het kort enkele hoofdpunten uit het overzichtsrapport:

Loonverschillen Nederland hoger dan wereldwijd
De loonverschillen m/v zijn in Nederland gemiddeld 20,8 procent, meer dan het EU-gemiddelde van 14,5 procent en het globale cijfer 16,5. In de particuliere sector is die nog wat groter, 22,0 procent, in de publieke sector wat kleiner met 16,7 procent. In een paar typische vrouwensectoren, zoals de detailhandel en de gezondheidszorg, staan de vrouwelijke werknemers er nog slechter voor dan het landelijke gemiddelde met 26,4 resp. 24,5 procent lager loon dan de mannen die daar werken.

Verklaring van de verschillen
Het verschil ligt grotendeels in het carrièrepatroon van vrouwen. Vrouwen werken in de regel in typische vrouwenberoepen en – sectoren, bijv. in de gezondheidszorg en het basisonderwijs, waar de lonen lager liggen. Ook onderbreken ze hun loopbaan wegens de komst van de kinderen en de eerste zorgjaren. Herintreedsters hebben daarna een achterstand op de mannelijke collega’s met een ongebroken carrière die ze niet meer kunnen inlopen. Daar komt dan nog bij dat ze ervaringsjaren missen en bij herintreden vaak lager worden ingeschaald dan zou mogen of kunnen. Een klein deel van het loonverschil in Nederland duidt op seksediscriminatie die wortelt in cultuurpatronen en gewoontes die niet ter discussie worden gesteld, door mannen noch door vrouwen.

Aandacht speciaal richten op parttimers
De Werkgroep 'Gelijk loon, dat werkt' vraagt in de overzichtsrapportage speciale aandacht voor parttimers – vaak vrouwen. Daarvan zijn er relatief veel in Nederland. Parttimers hebben op grotere schaal te maken met loonverschillen en loonongelijkheid dan fulltimers, dus als hier met structurele maatregelen over de hele linie winst kan worden geboekt, is dat het meest effectief.

Download voor uitgebreidere informatie het overzichtsrapport Loonverschillen m/v in Nederland, in de EU en wereldwijd (pdf, 77kB)

loading...
 
 

 

 
Loading...