Onderzoek Intermediair (2005)

Eind 2005 verschenen de uitkomsten van de loopbaanenquête van het weekblad Intermediair. Eén van de conclusies viel op: vrouwen lopen hun salarisachterstand in. Voor het eerst stijgen de salarissen van vrouwen harder dan die van mannen.

Hoogopgeleide mannen verdienen gemiddeld nog steeds meer dan vrouwen, maar vrouwen lijken nu de achterstand in te halen.

Groei in IT sector
De meest opvallende stijging was te zien in de IT sector. Daar stegen de salarissen van vrouwen met 5,5 procent. Dat van mannen steeg met 3,8 procent. In 2004 was de loonontwikkeling voor vrouwen in deze sector nog alarmerend te noemen: de ICT Barometer van Ernst & Young (een tweemaandelijks onderzoek) liet zien dat 58 procent van de vrouwen géén salarisverhoging kreeg ten opzichte van 41 procent van de mannen.

De inhaalslag van vrouwen is in vrijwel alle sectoren te zien, ook in een traditionele 'mannensector' als de industrie. Daar gingen de lonen van vrouwen met 3,5 procent omhoog, en die van mannen met 2,7 procent.

Alleen in de zakelijke dienstverlening gingen de lonen van mannen harder omhoog: met 4,7 procent tegen 3,9 voor de vrouwen.

Oorzaken
Wat de reden is voor deze ontwikkeling, blijft koffiedik kijken. Volgens Intermediair is het mogelijk dat de nieuwe generatie hoogopgeleide vrouwen die tegenwoordig eerder afstuderen dan hun mannelijke studiegenoten, vrijgekomen functies als projectleider en manager vervullen vanwege een aantrekkende economie. Er zijn echter ook steeds meer vrouwen aan het werk. In december 2005 bleek uit cijfers van het CBS dat er 40.000 vrouwen meer betaald werk verrichten dan het jaar daarvoor.

Achterstand blijft
Toch blijft de achterstand van vrouwen is in alle sectoren nog aanzienlijk. Mannen verdienen nog steeds tussen 5 en 15 procent meer dan vrouwen in dezelfde functies. Andere uitkomsten van het onderzoek:

  • hbo'ers zagen het afgelopen jaar hun inkomen met 2,7 tot 5,4 procent stijgen;
  • jongeren scoren (in tijden van laagconjuctuur) beter dan werknemers met ervaring.
loading...
 
 

 

 
Loading...