Onderzoek Europese Unie (2007)

Nederland in EU op 9e plaats

De Nederlandse loonkloof is 18 % volgens het EU-statistiekbureau Eurostat. Dat wil zeggen dat vrouwen in Nederland gemiddeld 18% minder verdienen dan mannen. Daarmee komt Nederland op de 9e plaats. Het Europees gemiddelde ligt op 15%.

Het onderzoek van de Europese Commissie met deze cijfers verscheen in 2007. Het gaat uit van cijfers over 2005.

De hoogste loonkloof heeft Cyprus en de laagste Malta. Dat Malta zo'n lage loonkloof heeft komt omdat het aantal vrouwen dat werkt laag is. De hoge loonkloof in Cyprus kan worden verklaard doordat de arbeidsmarkt in grote mate gesegregeerd is: het aantal vrouwen dat werkt is geconcentreerd in bepaalde sectoren of beroepen. Nederland heeft een relatief hoge loonkloof doordat in Nederland de meeste vrouwen in deeltijd werken: meer dan 70%. Daarmee scoort Nederland het hoogst van alle EU landen, gemiddeld werken in Europa 31% van de vrouwen in deeltijd.

De Europese Commissie onderneemt actie om ongeoorloofde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. 

Loonkloof in EU-lidstaten (%)

1 Cyprus 25%
2 Estland 25%
3 Slowakije 24%
4 Duitsland 22%
5 Finland 20%
6 Verenigd Koninkrijk 20%
7 Tsjechië 19%
8 Denemarken 18%
9 Nederland 18%
10 Oostenrijk 18%
11 Letland 17%
12 Zweden 16%
13 Bulgarije 16%
14 Litouwen 15%
15 Luxemburg 14%
16 Spanje 13%
17 Roemenië 13%
18 Frankrijk 12%
19 Hongarije 11%
20 Polen 10%
21 Portugal 9%
22 Italië 9%
23 Griekenland 9%
24 Ierland 9%
25 Slovenië 8%
26 België 7%
27 Malta 4%
Gemiddeld in
Europese Unie
15%

De loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde bruto uurloon van mannelijke en vrouwelijke betaalde werknemers als percentage van het gemiddelde bruto uurloon van mannelijke betaalde werknemers in de hele economie. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle betaalde werknemers van 16-64 jaar die meer dan 15 uur per week werken.

Bij de cijfers moet opgemerkt worden dat vrouwen en mannen verschillende arbeidskenmerken hebben. Ten eerste zijn vrouwen en mannen niet gelijkmatig verdeeld over verschillende sectoren en ze hebben niet dezelfde banen. Ten tweede zijn werkende vrouwen vaak jonger waardoor ze gemiddeld minder ervaring hebben en minder kans hebben een managementfunctie te bekleden. Dit betekent dat de verschillen in gemiddeld loon niet per se een loonkloof weerspiegelen tussen mannen en vrouwen in eenzelfde baan met gelijke ervaring.

De gemiddelden zijn niet beïnvloed door het al of niet deeltijd of voltijd werken. De cijfers zijn gerelateerd aan fte's.

Bron: Europese Commissie, Tackling the pay gap between women and men. 2007 (PDF, 450kB)

loading...
 
 

 

 
Loading...