Onderzoek CGB: vrouw verdient in ziekenhuis minder dan man

Vrouwen die in het ziekenhuis werken verdienen minder dan mannen in een vergelijkbare functie. In de meest voorkomende functieschalen is het verschil zo’n 30 tot 100 euro per maand. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 

De CGB bekeek in achttien ziekenhuizen telkens veertig salarisdossiers en dat leverde in totaal 1346 salarisvergelijkingen op tussen mannen en vrouwen in gelijke functies. De bevindingen zijn representatief voor de hele sector van de algemene ziekenhuizen in Nederland.

functiegroep gemiddeld maandsalaris deel van salaris dat niet objectief is bepaald onterecht maandelijks beloningsverschil vrouwen/mannen
vrouwen mannen vrouwen mannen
FG-35 € 2.246 € 2.282 € 18 € 74 € 56 3,5 procentpunt*
FG-45 € 2.528 € 2.628 € 28 € 125 € 97 5,8 procentpunt*
FG-55 € 3.280 € 3.399 € 17 € 48 € 31 1,4 procentpunt*
FG-65 € 3.633 € 3.912 € 23 € 142 € 119 4,0 procentpunt*
FG-70 € 5.370 € 5.596 € 256 € 443 € 187 5,2 procentpunt*

FG-35: onder meer Polikliniekassistent, Ziekenverzorgende en Telefoniste
FG-45: onder meer Verpleegkundige en Managementassistent
FG-55: onder meer Operatieassistent, IC-verpleegkundige en Fysiotherapeut
FG-65 onder meer Arts in opleiding en Hoofd fysiotherapie
FG-70 onder meer Psychotherapeut, Moleculair bioloog en Manager zorggroep

* Berekend ten opzichte van het minimumfunctieloon. Dit is het laagste bedrag van de salarisschaal waarop een werknemer zonder werkervaring volgens de CAO Ziekenhuizen wordt ingeschaald, rekeninghoudend met de aanloopschaal.

Belangrijke oorzaken beloningsverschil

De onterechte beloningsverschillen ontstaan doordat het salaris deels op niet-objectieve criteria wordt gebaseerd. Dat moet worden tegengegaan vindt de CGB, want deze criteria hebben niets te maken de functieinhoud en de vaardigheden en ervaring van de werknemer. Het onder meer om:

  • Inschaling herintreedster. Vaak worden vrouwen bij herintreden te laag ingeschaald. De werkgever gaat er vanuit dat de ervaring van een werknemer die een functie gedurende een aantal jaren niet heeft uitgeoefend, aanzienlijk minder waarde heeft dan de ervaring van iemand die de functie zonder onderbreking heeft uitgeoefend. Er vindt geen feitelijke waardering van de ervaring van de herintredende werknemer plaats.
  • Aansluiten op laatstgenoten salaris. Dit gebeurt vaak ten onrechte. De hoogte van het laatstverdiende salaris op zichzelf weinig zegt over de waarde van de arbeid die iemand in zijn nieuwe functie gaat verrichten. Het hanteren van deze beloningsmaatstaf leiden gemakkelijk tot ongerechtvaardigde beloningsverschillen. Het heeft bovendien tot gevolg dat ongerechtvaardigde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt worden bestendigd.
  • Salarisonderhandeling. Hierdoor ontstaan beloningsverschillen die louter berusten op iemands onder handelingsvaardigheden. Het CGB-onderzoek toont aan dat dit in alle gevallen voor vrouwen nadelig uitpakt.

Beloningsverschillen uitbannen

De CGB wil samen met de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen de gebruikte onderzoeksmethode geschikt maken voor gebruik in alle algemene ziekenhuizen. Zo worden de ziekenhuizen misschien wel de eerste sector ter wereld zijn die beloningsonderscheid tussen mannen en vrouwen uitbannen.

Download het rapport Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij de algemene ziekenhuizen in Nederland

21 april 2011

In 2012 is de Commissie Gelijke Behandeling opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. 

loading...
 
 

 

 
Loading...