Jaarrapport Integratie 2008, CBS

Allochtonen hebben lager inkomen maar tweede generatie loopt achterstand in

Het Jaarrapport Integratie 2008 van het CBS geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de integratie van allochtone bevolkingsgroepen. Daarbij is ook aandacht voor het inkomen van allochtonen.

Niet-westerse allochtonen hebben beduidend minder te besteden dan autochtonen. Ook zijn zij minder vaak economisch zelfstandig. Dat zij vaker een uitkering ontvangen dan autochtonen, speelt daarbij een rol.

Vergeleken met autochtonen, hebben niet-westerse allochtonen met een lager inkomen minder kans om later in hun leven een hoger inkomen te verwerven. Ook hebben niet-westerse allochtonen die zijn opgegroeid in een gezin met een lager inkomen zelf vaker een lager inkomen.

De inkomenspositie van tweede generatie allochtonen is rooskleuriger dan die van de eerste generatie. De tweede generatie heeft een hoger inkomen en is vaker economisch zelfstandig. Dit geldt zowel voor allochtonen van westerse als van niet-westerse herkomst. De tweede generatie niet-westerse allochtonen heeft ook veel minder vaak een uitkering dan de eerste generatie en hun uitkeringssituatie lijkt minder blijvend.

Uit de ontwikkeling van de werkloosheidsuitkeringen blijkt dat niet-westerse allochtonen meer invloed ondervinden van conjunctuuromslagen dan autochtonen. Dat maakt hun positie kwetsbaarder. Hoewel niet-westerse allochtonen vaker in de bijstand zitten dan autochtonen, wordt het aandeel in de bijstand van de meeste niet-westerse herkomstgroepen kleiner ten opzichte van dat van autochtonen. 

Download het Jaarrapport Integratie 2008 via de website van het CBS.

loading...
 
 

 

 
Loading...