Zoeken

Functie en Salaris: Designer, Webdesigner, Grafisch Ontwerper, Multimedia Designer, Grafisch Designer, Webpagedesigner

Grafisch ontwerpers en multimedia-ontwerpers maken ontwerpen voor overdracht van visuele en auditieve informatie, voor publicatie en presentatie met gebruikmaking van drukwerk, film, electronische en digitale audiovisuele media. Ze maken speciale effecten, animaties of ander beeldmateriaal voor computerspelen, films, muziekvideo's, gedrukte media en advertenties. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: designers, webdesigners, grafisch ontwerpers, multimedia designers, gfrafisch designers en webpagedesigners in Nederland.

Taken

  • (a) bepalen van de doelen en beperkingen van de ontwerpinstructie in overleg met klanten en belanghebbenden
  • (b) oncderzoeken en analyseren van functionele communicatie-vereisten
  • (c) formuleren van ontwerp-concepten voor de onderwerpen waarover gecommuniceerd moet worden
  • (d) vervaardigen van schetsen, diagrammen, illustraties en de opmaak van de te communiceren ontwerp-concepten
  • (e) ontwerpen van complexe grafieken en animaties die tegemoet komen aan de functionele, esthetische en creatieve vereisten van de ontwerp-instructie
  • (f) twee- en driedimensionale beelden creeren van bewegende voorwerpen of een proces weergeven met behulp van computeranimatie of tekenprogramma's
  • (g) ontwerpoplossingen aan de man brengen bij klanten, het management, verkoop- en produktiepersoneel
  • (h) selecteren, specificeren en aanbevelen van functionele en esthetische materialen voor publicatie, levering of presentatie
  • (i) detailleren en documenteren van het gekozen ontwerp ten behoeve van de produktie ervan
  • (j) toezien op of zelf produceren ten behoeve van geselecteerde media
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Grafisch ontwerpers en multimediaontwerpers