Taken

 • (toezicht op) bedienen van radiografische, ultrasone en andere doorlichtingsapparatuur ter verkrijging van beelden van het lichaam voor diagnostische doeleinden
 • patienten uitleg verschaffen over de procedure, ze op hun gemak stellen, observeren en positioneren, met gebruik van beschermende uitrusting voor veiligheid tijdens onderzoek, scan of behandeling
 • opstellen en afstellen van behandelaparatuur in overeenstemming met de technische specificaties en weergaveschermen monitoren
 • bestuderen en evalueren van rontgenfoto's, videobanden of computer gegenereerde informatie om vast te stellen of de beelden geschikt zijn diagnoses en de resultaten registreren
 • de toestand en reacties van patienten monitoren en afwijkingen doorgeven aan arts of verpleging
 • opnemen en registreren van toegediende stralingsdoses of van radioactieve geneesmiddelen verstrekt aan patienten op voorschrift van een arts
 • toedienen, opsporen en in kaart brengen van radioactieve geneesmiddelen of straling in het lichaam van patienten, met behulp van radio-isotopie, camera of andere apparatuur voor de diagnose en behandeling van ziektes
 • registreren en verwijderen van radioactief materiaal en radioactieve geneesmiddelen bewaren, overeenkomstig de relevante veiligheidsvoorschrifen

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...