Taken

 • inspecteren, testen en (geur) proeven doen aan landbouwprodukten, voedingsmiddelen en dranken in diverse produktiestadia
 • bepalen van de kwaliteit, aangepastheid aan consumentenvoorkeuren, de (markt)waarde van produkten inschatten en ze indelen in categorieen
 • inferieure produkten afkeuren
 • de klassificatie of code op labels, ontvangstbewijzen of verkooplijsten schrijven
 • wegen en meten van produkten

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...