Taken

 • plannen en organiseren van individuele en groepsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van de motoriek, samenwerking en sociale vaardigheden, vertrouwen en begripsvermogen van de kinderen
 • bevorderen van taalontwikkeling door verhalen vertellen, rollenspelen, liedjes, versjes, informele gesprekjes en groepsgesprekken
 • kinderen voorgaan in creatieve activiteiten zoals tekenen, kleren en kleien, toneelstukjes, muziek maken en fysieke spelletjes
 • kinderen observeren om hun vorderingen te evalueren en om signalen op te sporen die duiden op ontwikkelingsstoornissen, emotionele of gezondheidsproblemen of met ouders
 • observeren en beoordelen van eetgewoontes, welzijn en veiligheid van kinderen en factoren opsporen de hun ontwikkeling kunnen belemmeren
 • toezien op de activiteiten van kinderen zodat ze veilig zijn en conflicten oplossen
 • kinderen helpen met netjes leren eten, aankleden en wc-gebruik
 • de vorderingen en problemen van kinderen met hun ouders en met collega's bespreken en vast stellen of en wanneer ingrijpen nodig is of het inroepen van hulp van derden
 • leggen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met anderen die met jonge kinderen werken

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...