Taken

 • ontwikkelen en uitvoeren van programma's ter bevordering van de lichamelijke, sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen
 • vaststellen en monitoren van budgetten en middelen toebedelen aan personeel, voor de aanschaf van voorraden, materialen, inventaris, machines en voor onderhoud
 • toezien op en coordineren van het aanbod van kinderopvang, zowel voor- als naschools en tijdens vakanties
 • aansturen van en toezicht houden op kinderverzorg(st)ers voor jonge kinderen
 • beheren van kinderopvangcentra en zorg dragen voor goed onderhouden gebouwen en inventaris opdat de omgeving veilig is voor kinderen, personeel en bezoek
 • kennis nemen van overheidsnormen, deze interpreteren en procedures ontwikkeling om eraan te voldoen, met name op het vlak van veiligheid
 • de ontwikkeling van de kinderen monitoren en bevindingen terugkoppelen naar ouders/voogden
 • de registratie- en boekhoudsystemen van een kinderdagverblijf bijhouden
 • personeel aannemen, de inzet evalueren en de professionele ontwikkeling coordineren

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...