Taken

 • (a) onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op chemisch gebied
 • (b) experimenten, testen en analyses uitvoeren gericht op de chemische samensteling en energie en chemische veranderingen in diverse natuurlijke of synthetische stoffen, materalen en produkten
 • (c) procedures ontwikkelen voor omgevingsbewaking, kwaliteitscontrole en dergelijk ten behoeve van producenten en gebruikers
 • (d) programma's uitvoeren voor de verzameling en analyse van monsters en gegevens om milieschadelijke stoffen te identificeren en meten
 • (e) deelnemen in interdiscipliair onderzoek en ontwikkelingsprojecten in samenwerking met chemisch ingenieurs, (micro)biologen, agronomen, geologen en andere specialisten
 • (f) micro-organismen inzetten voor de omzetting van stoffen in nieuwe composieten
 • (g) manieren vaststellen om materialen te verstevigen of nieuwe materialen te ontwikkelen
 • (h) reproduceren en synthetiseren van natuurlijk voorkomende stoffen en nieuwe kunststoffen creeren
 • (i) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
  loading...