Taken

 • overleggen met andere managers om produktiequota vast te stellen, schachten/boorputten te plannen en de manier waarop de grondstoffen gewonnen worden
 • de efficientie van de winplaatsen evalueren ter vaststelling van de juiste inzet van personeel, materieel en technieken, roosters aanpassen en machines vervangen indien nodig
 • plannen van de produktie tot op het niveau van kwaliteit en aantallen, kosten, beschikbare tijd en benodigde arbeidskracht
 • controleren van de werkwijze en kwaliteitsprocedures op de winplaatsen door middel van onderhoudsplanning, roosterindeling en beschikbaar stellen van machines
 • vaststellen en beheren van budgetten, monitoren van produktie-omvang en -kosten, optimaliseren van processen en toevoer van hulpmidddelen/grondstoffen
 • toezien op het aanschaffen en installeren van nieuwe machinerie/produktielijnen
 • de voorbereiding van produktiestaten en -rapportages controleren
 • coordineren van de toepassing van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • onderzoeken en toepassen van de voorgeschreven milieuvereisten waaraan de winning van minerale ertsen moet voldoen
 • toezien op de selectie, training en prestaties van het personeel

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...