Taken

 • onderzoek doen, ontwikkelen of verbeteren van concepten, theorieen, methoden en technieken op het gebied van de geologie en geofysica
 • bestuderen van de samenstelling en structuur van de aardkorst, rotsen, mineralen, fossielen en ander materiaal onderzoeken, processen beschrijven die de ontwikkeling van de aarde beinvoeden, de evolutie van vroeger leven opsporen, de aard en chronologie van geologische formaties vaststellen en de kans op commerciele uitbating inschatten
 • onderzoeksdata interpreteren en geologische rapporten, kaarten, grafieken, diagrammen, artikelen en documenten vervaardigen
 • geologische kennis inzetten om problemen op te lossen bij weg- en waterbouw, zoals de aanleg van dammen, bruggen, tunnels, bij grote bouwwerken en landaanwinning
 • diverse lange afstands communicatietechnieken inzetten voor onderzoek en meten van zwaartekracht en seismische, elektrische, thermische en magnetische krachten op aarde
 • het gewicht, de omvang en de massa van de aarde meten en de samenstelling en structuur van de ondergrond, bestuderen van de aard, activiteit en voorspelbaarheid van vulkanen, gletsjers and aardbevingen
 • het magnetisch veld van de aarde in kaart brengen en deze en andere gegevens toepasbaar maken voor zendinstallaties en navigatie
 • bestuderen en meten van de fysieke eigenschappen van de zee en de atmosfeer in hun samenhang, zoals de uitwisseling van thermische energie
 • speuren naar en vaststellen van de aard en omvang van olie-, gas en ertsvoorkomens met behulp seismologische, gravimetrische, magnetische, electrische of radiometrische methoden
 • speuren naar en vasstellen van voorkomens van natuurlijke bouwgrondstoffen en hun geschiktheid bepalen als onderheiingsmateriaal, opvulmateriaal in de wegenbouw en andere toepassingen
 • onderzoeken van grondwater- en oppervlaktewaterstromen en hun fysieke eigenschappen
 • adviseren inzake afvalbeheer en -verwerking, de juiste plaatsen voor afvalstort en de sanering van vervuilde stortplaatsen

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...