Taken

 • Registreren van uitkomsten van inspecties en testen, zoals gewicht, temperatuur, variatie en vochtigheid en van de geinspecteerde of gesorteerde partijen
 • Analyseren van testgegevens en de nodige berekeningen maken voor definitieve uitkomsten
 • Inspecteren en testen van produkten, onderdelen en materialen op overeenstemming met specificaties en standaarden
 • Afkeuren en afwijzen van produkten, materialen en uitrusting die niet aan de specificaties voldoen
 • Indelen en classificeren van natuurlijke vezels voor spinnen en opspoelen
 • Analyseren en interpreteren van blauwdrukken, gegevens, handboeken en ander referentiemateriaal om er de relevante specificaties en procedures voor inspecties en testen uit te halen
 • Op voorwerpen aangeven hoe ze zijn ingedeeld en of ze wel/niet zijn geaccepteerd
 • Onderhouden van bedrijfsgebouwen, irrigatiesystemen en machinepark
 • Verwittigen van toezichthouders en ander personeel in geval van produktieproblemen en assisteren bij het opsporen van oorzaken en verhelpen ervan

  Kwalificatieniveau

  Halfgeschoold
  loading...

  Loading...