Taken

 • inspecteren en testen van produkten, onderdelen en materialen op overeenstemming met specificaties en standaarden
 • indelen en classificeren van natuurlijke vezels voor spinnen en opspoelen
 • afkeuren en afwijzen van produkten, materialen en uitrusting die niet aan de specificaties voldoen
 • analyseren en interpreteren van blauwdrukken, gegevens, handboeken en ander referentiemateriaal om er de relevante specificaties en procedures voor inspecties en testen uit te halen
 • verwittigen van toezichthouders en ander personeel in geval van produktieproblemen en assisteren bij het opsporen van oorzaken en verhelpen ervan
 • registreren van uitkomsten van inspecties en testen, zoals gewicht, temperatuur, variatie en vochtigheid en van de geinspecteerde of gesorteerde partijen
 • op voorwerpen aangeven hoe ze zijn ingedeeld en of ze wel/niet zijn geaccepteerd
 • meten van produkten met behulp van meetlatten, krompassers, gradenbogen of micrometers
 • analyseren van testgegevens en de nodige berekeningen maken voor definitieve uitkomsten

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...