Taken

 • data verzamelen en technische steun bieden gericht op efficiente, veilige en optimale inzet van personeel, materialen en uitrusting, werkwijzen, opeenvolgende handelingen en toezien op hun toepassing, als ook op een efficiente inrichting van fabriek of vestiging
 • helpen bij het in kaart brengen van potentiele risico's, veiligheidsprocedures en beveiliging introduceren
 • aanpassen en testen van uitrusting en hulpmiddelen gebruikt bij het voorkomen, de controle en herstel van verontreinigde milieus, bodemsanering en bij de landwinning
 • ingenieurs ondersteunen die technieken en manieren ontwikkelen om verontreinigde milieus te herstellen
 • ingenieurs assisteren bij test en ontwerp van robots

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...