Taken

 • opstellen, gereed maken en aanpassen van metaalertsbewerkingsinstallaties voor het stapsgewijs verwerken van erts tot metaal
 • bedienen van machines voor aparte bewerkingen zoals slijpen, scheiden, filteren, mengen, zuiveren, gieten, walsen van metaal(erts)
 • observeren van ventielen, meters, computer uitdraaien, beeldschermen en eindprodukten om te zorgen voor het juist functioneren van machines en specifieke produktie-omstandigheden na te lopen
 • bijstellen van uitrustingsstukken, kleppen, pompen, beveiligings- en bij de produktie benodigde apparatuur
 • toezien op de voorbereiding, het afpassen en de toevoer van grondstoffen en katalysatoren naar de installatie
 • controleren van en opstarten en stoppen van productieprocessen, oplossen van problemen en het bewaken van het proces
 • uitrusting regelmatig nalopen op storingen en functioneren en onderhoud organiseren
 • monsters analyseren, testen uitvoeren, gegevens registreren en produktielogboeken bijhouden

  Opleidingsniveau

  • Geschoold
  loading...

  Loading...