Salaris en Functie: Procesbeheerders metaalproductie

Bedieningspersoneel van machines voor metaalproductie bedient en monitort multifunctionele controle-apparatuur in metaalsmelterijen, - walserijen en - pletterijen. NL

Taken

 • (a) coordineren en monitoren van afzonderlijke processen in de metaalproduktie via controlepanelen, pc's of andere controlesystemen, meestal vanuit een centrale meldkamer
 • (b) bedienen van multifunctionele centraal gestuurde apparatuur bij het vermalen, scheiden, fllteren, verhitten, zuiveren of nog anderszins bewerken van metaal
 • (c) de weergave op computerprints, videomonitors en meters aflezen om na te gaan wat de specifieke produktie-omstandigheden op dat moment zijn en eventuele bijstellingen doorvoeren
 • (d) coordineren van en toezien op produktieploegen op de werkvloer
 • (e) opstarten en stopzetten van produktiesystemen bij calamiteiten of volgens plan
 • (f) training van leden van produktieploegen bieden en organiseren
 • (g) bijhouden van ploegenroosters en andere data, produktie- en andere rapporten schrijven

  Doe de enquête!

  Doe de enquête en win een prijs!

  loading...