Taken

 • bedienen van elektronische of gecomputeriseerde controlepanelen vanuit een centrale meldkamer voor het monitoren en optimaliseren van fysieke en chemische processen in diverse produktie-eenheden
 • bijstellen van uitrustingsstukken, kleppen, pompen, beveiligings- en bij de produktie benodigde apparatuur
 • controleren van en opstarten en stoppen van productieprocessen, oplossen van problemen en het bewaken van het proces
 • controleren van en opstarten en stoppen van productieprocessen, oplossen van problemen en het bewaken van het proces
 • uitrusting regelmatig nalopen op storingen en functioneren en onderhoud organiseren
 • monsters analyseren, testen uitvoeren, gegevens registreren en produktielogboeken bijhouden

  Opleidingsniveau

  • Halfgeschoold
  loading...

  Loading...