Taken

 • gegevens en monsters verzamelen van de opbrengsten, voer, grond, water en andere factoren die van invloed zijn op landbouw -, bosbouw - en visserijprodukten
 • adviseren inzake technieken ter verbetering van de produktie van gewas, vee en vis an alternatieve produktopties
 • adviseren inzake vee- en gewasziekten, bestrijding van epidemieen en onkruid, bodemverbetering, veehouderij en voederprogramma's
 • bestuderen van de effecten die cultuurmethodes, bodemsoorten, insecten, ziektes en visserijpraktijken hebben op de opbrengst van dierlijke, landbouw- , bosbouw- en visserijprodukten
 • bestuderen van vistrek, groei, voedingsbronnen en kuit schieten en methoden ontwikkelen voor het verzamelen, bijvoeden, uitbroeden en uitkomen van viseitjes
 • onderzoeken naar de kenmerken, mate van geschiktheid en produktiviteit van grondsoorten en de bevindingen inzetten voor de ontwikkeling van verbeterde land-, tuin- en bosbouwpraktijken
 • ontwikkelen van procedures en techieken om landbouwkundige problemen op te lossen en de produktiviteit op te voeren
 • bos- en visgebieden managen met het oog op maximaal commercieel, recreatief en ecologisch nut op de lange termijn
 • bestuderen hoe de bevordering van bepaalde bosbouwcultures uitpakt op de opstand en wat het effect is van het uitdunnen van bos
 • onderzoeken, plannen en uitvoeren van management procedures om met branden, overstromingen, droogteperiodes, bodemerosie, epidemieen en ziektes om te gaan
 • vervaardigen van wetenschappelijke rapporten, informatieve bijeenkomsten leiden en colleges geven met advies ten bate van boeren, bosbouwers, vissers en mogelijke andere belanghebbenden

  Opleidingsniveau

  • Ongeschoold
  loading...

  Loading...