Recht op werk en scholing

Onderscheid maken op grond van leeftijd op het werk mag niet. Wat in de wet staat en wat je kunt doen wanneer je wordt uitgesloten van opleiding of werk omdat je 55-plusser bent, lees je hier.

De wet Gelijke Behandeling en objectieve rechtvaardiging

De wet Gelijke Behandeling verbiedt onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs. Direct en indirect onderscheid op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Dat wil zeggen dat er voor het hanteren van leeftijdsgrenzen een legitiem doel moet zijn en dat een leeftijdsgrens een passend en noodzakelijk middel is voor het bereiken van dat doel.


Recht op opleiding voor iedereen gelijk

Ouderen mogen vaak niet meedoen met opleidingen, hoewel het volgens de wet sinds eind 2002 niet mag. Het mag alleen wanneer er een goede reden voor is die objectief gerechtvaardigd kan worden.

College voor de Rechten van de Mens

Heb je het idee dat je uitgesloten wordt van werk of opleiding op grond van je leeftijd, bel dan met het College voor de Rechten van de Mens. (CRM), op werkdagen tussen 10.00u en 16:00u).

Vergelijk je salaris

 loading...
 
 

 

Tips voor 55-plus en 45-plus:

 
Loading...