Over het minimumloon

Elk halfjaar wordt het minimumloon verhoogd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iedereen vanaf 21 jaar heeft recht op het minimumloon dat kan verschillen afhankelijk van de branche waarin je werkt.

De minimumlonen worden twee keer per jaar (in januari en in juli) aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De actuele lonen vind je in onze Minimumlooncheck.

Krijg je minder dan het minimumloon?

Als je ziet dat je minder betaald krijgt, kun je bespreken met je werkgever. Kom je er niet uit, dan is je zaak voorleggen aan de Inspectie SZW een optie. Mogelijk stelt de Inspectie dan een onderzoek in bij jouw bedrijf.

Minimumloon en leeftijd

Het minimumjeugdloon moet betaald worden vanaf het 15e jaar. Met elke verjaardag moet het verhoogd worden tot je 21 jaar bent geworden. Vanaf dan heb je recht op het volwassen minimumloon.

Er bestaat geen minimumloon voor 13 en 14-jarigen. De vakbonden hebben daar lang voor gestreden maar tot nu toe zonder succes. 13 en 14-jarigen kunnen natuurlijk wel proberen het minimumjeugdloon voor 15-jarigen te krijgen.

Minimumloon voor iedereen gelijk

De minimumloon-wetgeving houdt er geen rekening mee of je thuis woont of zelfstandig, of je samenwoont of alleen woont. Ook niet of je werkervaring hebt of niet.

Nettoloon berekenen?

De minimumlonen zijn bruto. Wil je weten hoe het netto zit? Ga naar de Bruto/Netto-Check.

loading...
 

Loading...