Minimumloon 2020

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 21 jaar, het minimumjeugdloon voor jongeren van 15 tot en met 20 jaar. Dit zijn de bedragen per maand vanaf januari 2020.

21 jaar en ouder

€ 1.653,60

20 jaar

€ 1.322,90

19 jaar

€ 992,15

18 jaar

€ 826,80

17 jaar

€ 653,15

16 jaar

€ 570,50

15 jaar

€ 496,10

Door de stijging van het wettelijk minimumloon gaan ook de bedragen van sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen omhoog, zoals de WW en de WIA. Deze zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon.

De minimumlonen worden twee keer per jaar (in januari en in juli) aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Uurlonen, daglonen en weeklonen vind je in onze Minimumloon-Check. Daar vind je ook het bedrag aan vakantiegeld dat je bovenop het minimumloon krijgt.

Is je salaris lager dan het minimumloon?

Als je voltijds werkt, mag je niet minder betaald krijgen dan het minimumloon per maand. Als je merkt dat je toch minder betaald krijgt, kun je dat bespreken met je werkgever. Kom je er samen niet uit, dan is het mogelijk je zaak voor te leggen aan de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Mogelijk stelt de Inspectie dan een onderzoek in bij de organisatie waarvoor je werkt.

Van minimumjeugdloon naar minimumloon

Het minimumjeugdloon moet betaald worden aan werknemers vanaf 15 jaar. Met ingang van elke verjaardag wordt het minimumjeugdloon verhoogd, totdat je 21 jaar bent. Dan heb je recht op het volwassen minimumloon.

Iedereen onder de 15 jaar heeft geen recht op een minimumloon. De vakbonden hebben daar wel lang voor gestreden, maar zonder succes. Als 14-jarige kun je natuurlijk wel proberen het minimumjeugdloon voor 15-jarigen te krijgen.

Minimumloon per maand voor iedereen gelijk

De wetgeving rond het minimumloon houdt er geen rekening mee of je thuis woont of zelfstandig, of je samenwoont of alleen woont. Ook is het niet van belang of je werkervaring hebt of niet. Hierdoor heeft iedereen recht op hetzelfde minimumloon per maand.

Minimumloon per uur verschilt wel

Het minimumloon per uur kan verschillen doordat de lengte van een werkweek afhankelijk is van de sector. Het uurloon ligt hoger in een bedrijfstak waarin 36 uur per week wordt gewerkt dan in een branche waar 40 uur werken per week de norm is. Je salaris per maand moet je immers verdelen over het aantal uren dat je per maand werkt. Bij minder uren per week kom je zo uit op een hoger minimumuurloon. Benieuwd hoe dit werkt? Check dan een aantal voorbeelden van het minimumloon per cao of sector.

Nettoloon berekenen?

Alle minimumlonen die je op Loonwijzer vindt, zijn bruto. Wil je weten hoeveel je netto overhoudt? Gebruik dan de Bruto/Netto-Check.

Meer verdienen?

  • In de meeste beroepen verdien je meer dan het minimumloon. Raadpleeg de Salaris-Check voor een indicatie van jouw beroep
  • Op zoek naar een beter betaalde loon? Gebruik onze vacaturesite
  • Dit verdienen zzp'ers ten opzichte van werknemers in vaste dienst
loading...
 
 

 
 
Loading...