Wettelijk minimumloon – Voltijdse werkweek is 36 uur

  • Geldig in April 2020
  • De minimumlonen in de tabel zijn in Euro.
  • De minimumlonen zijn bruto-bedragen. Dit betekent dat van deze bedragen nog de belastingen moeten worden afgetrokken voordat je ze krijgt uitbetaald (netto).

Leeftijd

Per uur Vakantietoeslag p/u Per maand Vakantietoeslag p/m
15 jaar
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 3,19 € 0,26 € 496,10 € 39,69
16 jaar
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 3,67 € 0,29 € 570,50 € 45,64
17 jaar
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 4,19 € 0,34 € 653,15 € 52,25
18 jaar
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 5,30 € 0,42 € 826,80 € 66,14
19 jaar
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 6,37 € 0,51 € 992,15 € 79,37
20 jaar
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 8,49 € 0,68 € 1.322,90 € 105,83
21 jaar en ouder
Minimum lonen, geldig vanaf 1 januari 2020. Minimum Lonen, geldig tot 30 juni 2020. Pagina voor het laatst gecheckt op 02-01-2020
€ 10,60 € 0,85 € 1.653,60 € 132,29

Arbeidsduur

  • Aantal dagen per week: 5.0
  • Arbeidsduur per week: 38
  • De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week. 36 en 40 uur komen ook veel voor. De lengte van de arbeidsduur hangt af van de sector. In de horeca en detailhandel geldt bijvoorbeeld een voltijds werkweek van 38 uur.

Definities

Bij een 36-urige werkweek is de werkdag 7,6 uur. Een 36-urige werkweek is onder andere afgesproken in de CAO's van ABN Amro, Achmea, Akzo Nobel Nederland HP, Apotheken, Arriva Groningen, Banken (vh Algemene Banken Cao), Bibliotheken, De Volksbank (vh SNS Bank), Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit, Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) , Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg, Gemeenten, Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten, Grafimedia, GVB, GVB , Houthandel, IKEA Nederland BV, ING Bank, Jeugdzorg, Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf, Kinderopvang, Kraamzorg, Kunsteducatie, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf (valt onder levensmiddelenbedrijf), Mode, interieur, tapijt & textielindustrie, Nederlandse Spoorwegen, NN (vh Nationale Nederlanden), NS Sociale Eenheid, Omroeppersoneel, Onderwijs HBO, Onderwijs VO, Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf, Politie, Prorail (v/h railned, infrabeheer, verkeersleiding), Provincies, Rabobank, Railinfrastructuur, RGA, Rijkspersoneel, Sect Ambulancezorg, Sociaal Werk, Sociale Verzekeringsbank, Textielverzorging, Uitgeverijbedrijf, UMC, Vleessector, Vleeswarenindustrie (vh Vleeswarensector), VVT, Waterschappen, Waterschapspersoneel (LAWA), Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, WIW, Woondiensten, WSW, Ziekenhuizen, Zoetwarenindustrie, Zuivelindustrie.

De minimumloonleeftijd is vastgesteld op 21 jaar.

Voor werknemers tussen de 18 en 20 jaar oud, met een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden alternatieve staffels. Voor leerlingen in de bbl van 15 tot en met 17 jaar en vanaf 21 jaar geldt het reguliere minimum(jeugd)loon.

Meer informatie is beschikbaar op

loading...
 
 

 
 
Loading...