Wettelijk minimumloon – Voltijdse werkweek is 36 uur

  • Geldig in September 2019
  • De minimumlonen in de tabel zijn in Euro.
  • De minimumlonen zijn bruto-bedragen. Dit betekent dat van deze bedragen nog de belastingen moeten worden afgetrokken voordat je ze krijgt uitbetaald (netto).

Leeftijd

Per uur Vakantietoeslag p/m Per maand Vakantietoeslag p/u
15 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 3,15  0,25  490,70  39,26
16 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 3,62  0,29  564,30  45,14
17 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 4,15  0,33  646,05  51,68
18 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 5,25  0,42  817,80  65,42
19 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 6,30  0,50  981,35  78,51
20 jaar
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 8,39  0,67  1.308,50  104,68
21 jaar en ouder
Minimum Lonen, geldig van 01-07-2019 tot 31-12-2019. Pagina voor het laatst gecheckt op 01-07-2019
 10,49  0,84  1.635,60  130,85

Arbeidsduur

  • Aantal dagen per week: 5.0
  • Arbeidsduur per week: 38
  • De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week, maar het kan ook 36 of 40 uur zijn. De arbeidsduur hangt af van de sector. In de horeca en detailhandel geldt een werkweek van 38 uur.

Definities

Bij een 36-urige werkweek is de werkdag 7,6 uur. Een 36-urige werkweek is onder andere afgesproken in de CAO's van ABN Amro, Achmea, Akzo Nobel Nederland HP, Apotheken, Arriva Groningen, Banken (vh Algemene Banken Cao), Bibliotheken, De Volksbank (vh SNS Bank), Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit, Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) , Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg, Gemeenten, Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten, Grafimedia, GVB, GVB , Houthandel, IKEA Nederland BV, ING Bank, Jeugdzorg, Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf, Kinderopvang, Kraamzorg, Kunsteducatie, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen, Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf (valt onder levensmiddelenbedrijf), Mode, interieur, tapijt & textielindustrie, Nederlandse Spoorwegen, NN (vh Nationale Nederlanden), NS Sociale Eenheid, Omroeppersoneel, Onderwijs HBO, Onderwijs VO, Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf, Politie, Prorail (v/h railned, infrabeheer, verkeersleiding), Provincies, Rabobank, Railinfrastructuur, RGA, Rijkspersoneel, Sect Ambulancezorg, Sociaal Werk, Sociale Verzekeringsbank, Textielverzorging, Uitgeverijbedrijf, UMC, Vleessector, Vleeswarenindustrie (vh Vleeswarensector), VVT, Waterschappen, Waterschapspersoneel (LAWA), Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, WIW, Woondiensten, WSW, Ziekenhuizen, Zoetwarenindustrie, Zuivelindustrie.

Per 1 juli 2019 zijn er nieuwe regelingen rondom het wettelijk minimumloon. De minimumloonleeftijd is bijgesteld naar 21 jaar.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en die tussen 18 en 20 jaar oud zijn, gelden alternatieve staffels. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar geldt het reguliere minimum(jeugd)loon.

Meer informatie is beschikbaar op

loading...

Loading...