Duitse leraren verdienen meer dan hun Nederlandse collega's (4-10-2013)

WageIndicator’s jaarlijkse onderzoek naar salarissen van leraren wereldwijd naar aanleiding van de ‘Dag van de Leraar’ op 5 oktober 2013

Amsterdam, 4 oktober 2013 – In het kader van de Dag van de Leraar 2013 op zaterdag 5 oktober 2013 publiceert de WageIndicator Foundation haar eerste jaarlijkse onderzoek naar de salarissen van leraren wereldwijd.

 

Belangrijkste bevindingen in 2013

Met 5-10 jaar werkervaring verdienen Nederlandse leraren in het middelbaar onderwijs gemiddeld 31% minder dan hun Duitse collega's, na tien jaar werkervaring is de loonkloof  gemiddeld 12%. Daarnaast is het bruto salaris van middelbare school leraren in Nederland gemiddeld € 3 hoger dan dat van leraren in het basisonderwijs, het loon is gemiddeld € 16,1 in het basisonderwijs en € 19,2 in het middelbaar onderwijs. Ook verdient een Nederlandse leraar met acht jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs bruto € 10 meer dan het nationale minimumloon voor werknemers van 23 jaar ouder. Met 5-10 jaar werkervaring verdienen Nederlandse en België docenten in het basisonderwijs gemiddeld hetzelfde bruto loon.
 

Salarissen van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs

World teachers Day 2013

 

Bron: WageIndicator dataset (mei 2011 - augustus 2013); koopkrachtpariteit aanpassing en inflatiecorrectie op basis van de IMF WEO-database (april 2013). [i]
Totaal aantal waarnemingen: 5.527

Loon bij  <5, 5-10,> 5 jaar werkervaring in Nederland, Duitsland en België

Met minder dan 5 jaar werkervaring verdienen docenten van Nederlandse basisscholen een mediaan brutoloon van15,9 internationale dollars (Int $), vergeleken met 17,8 in België; met 5-10 jaar werkervaring is het mediaan loon hetzelfde in beide landen: 19 Int $ . Met minder dan 5 jaar werkervaring verdienen Nederlandse leraren voor het middelbaar onderwijs een mediaan brutoloon van 17,8 Int $, in vergelijking met 23,2 Int $ in Duitsland. Met 5-10 jaar werkervaring is de loonkloof groter: 21 Int $ voor de Nederlandse leerkrachten en 30,3 Int $ voor hun Duitse collega's. Na 10 jaar werkervaring verdienen de Nederlandse middelbare school docenten 29,1 Int $, terwijl hun Duitse collega's 32,9 Int $ verdienen.[ii] Hieruit blijkt dat het aantal jaren werkervaring van invloed is op de hoogte van het uurloon.

 

WageIndicator Data

WageIndicator verzamelt in meer dan 70 landen salaris data die de gangbare markttarieven reflecteren van honderden individuele beroepen. Dit gebeurd op basis van gegevens die vrijwillig door de deelnemers aan de online enquêtes met dezelfde vragen in alle landen, maar aangepast aan de nationale arbeidsmarkt, worden verzameld. Vergelijkbare offline enquêtes worden gehouden in tientallen landen waar er weinig toegang tot internet is, waaronder Honduras, Senegal en Zuid-Soedan. De gegevens worden verzameld per land, vergeleken met gegevens uit andere bronnen en up to date houden en vergelijkbaar gemaakt door de WageIndicator teams in Ahmedabad en Bratislava.

 

Over Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation

Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation is opgericht in 2001 om een bijdrage te leveren aan een transparantere arbeidsmarkt voor zowel werknemers als werkgevers wereldwijd. WageIndicator Foundation verzamelt, vergelijkt en deelt arbeidsmarkt informatie door middel van online en offline enquêtes en data- en markt onderzoek. De websites dienen als online bibliotheken voor loon informatie, arbeidsrecht en carrière advies.
Stichting Loonwijzer / WageIndicator Foundation werkt wereldwijd samen met beroemde universiteiten, vakbonden en werkgevers organisaties en is momenteel actief in meer dan 70 landen. De regionale en nationale WageIndicator teams bestaan uit ongeveer 100 vakbondmedewerkers, journalisten en academici. De WageIndicator Foundation is een internationale organisatie die maandelijks miljoenen mensen bereikt.

 [i] * Een mediaan is het midden van een verdeling. Bijvoorbeeld, bij de definitie mediaan loon verdient 50% van de steekproef meer en 50% minder dan het mediaan loon.

** Het bruto loon in internationale dollars (int $) drukt het loon uit in Amerikaanse dollars op basis van dezelfde koopkracht als de Amerikaanse dollar heeft in de Verenigde Staten.
*** Het mediane loon wordt alleen berekend voor landen waar minstens 30 deelnemers de enquête vraag hebben ingevuld betreffende hun leeftijd.

*** De nationale minimumlonen werden gedeeld door 160 werkuren als alleen het maandelijks tarief bekend was; voor Zuid-Afrika is het minimumloon voor landarbeiders genomen; in Nederland het minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder en voor België het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor andere landen werd het gemiddelde van de nationale minimumlonen gebruikt.

 

[ii] Gemiddelde bruto lonen alleen berekend voor categorieën met minstens 20 waarnemingen

loading...
 
 

 
 
Loading...