´Deskundige´ mening wijkt af van beroepspraktijk (01-02-2012)

Dat deskundigen de plank mis slaan gebeurt misschien wel vaker dan we denken. Een vergelijking tussen wat vroedvrouwen zelf zeggen wat ze doen en wat deskundigen denken dat ze doen, maakt dit waarschijnlijk. Die beroepsbeleving van ‘binnenuit’ en van ’buiten’ laat een paar markante verschillen zien. Zo stellen vroedvrouwen aanstaande moeders vaker voor een ‘natuurlijke’ bevalling te doen. En ze doen meer aan voorlichting dan deskundigen denken. Ook schrijven ze juist minder vaak medicijnen en medisch onderzoek voor dan de deskundige buitenwacht wel denkt. Deze afwijkende, deskundige geachte kijk op het werk van vroedvrouwen blijft bestaan, ondanks het feit dat beide beroepsgroepen, de vroedvrouwen en de deskundigen, in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Juist daarom worden de deskundigen ook geacht deskundig te zijn en zijn ze om hun mening gevraagd.

Van 2006 tot 2010 zijn in acht Europese landen 150 verschillende beroepen met behulp van de loonwijzer-enquete in kaart gebracht. Van deze beroepen is nu bekend wat de mensen die deze beroepen uitoefenen zelf vinden dat ze doen en wat deskundigen op hun werkterrein denken dat ze doen. De vroedvrouw is slechts één van die 150 beroepen. De loonwijzer blijkt een handig instrument te zijn om beroepen in kaart te brengen. Maar bovendien laten de uitkomsten van dit Europese onderzoek zien dat het verstandig is om niet blind te varen op zogenaamd deskundige oordelen. Ook deskundigen blijken er soms gewoon naast te zitten.

loading...
 
 

 
 
Loading...