Loonwijzer in tien jaar van nul naar zestig landen

Loonwijzer met salaris-informatie in tien jaar tijd in 60 landen aanwezig

Wat in mei 2001 begon als loonwijzer.nl staat vandaag de dag op de kaart in 60 landen. Elke nationale loonwijzer is wat betreft het verzamelen van loondata identiek aan alle andere. Zo wordt internationale vergelijkbaarheid van lonen ingebouwd in het systeem. Alleen de informatie over de lonen zelf en het heersende arbeidsrecht die elke nationale loonwijzer in principe verschaft, is specifiek voor elk land.


Opvallend aan alle nationale loonwijzers is dat het idee er achter in elk deelnemend land aanslaat, ongeacht politiek systeem, taal en cultuur. Zo is de Witrussische loonwijzer een van de beste, maar ook de Duitse, Argentijnse, Zuidafrikaanse, Indiase, Mozambikaanse, Chinese, Finse etc. hebben in eigen land stevige reputaties opgebouwd. Hiervan getuigen het bezoek aan de websites, net als samenwerking met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra, van Harvard Law School in Cambridge (Mass.) tot de Renmin universiteit in Beijing. Ook nemen in allerlei landen vacature sites, zoals ’s wereld grootste job site Zhaopin in China, delen van het project over. Ook grote landelijke online media, zoals UOL in Brazilië en MSN in andere Latijnsamerikaanse landen, stimuleren het bezoek aan de nationale loonwijzers in hun landen. In Nederland zijn dat MSN, Intermediair, de Telegraaf en Monsterboard.

Behoefte aan correcte looninformatie is groot

Opvallend is verder dat bezoekers van de websites overal bereid blijken hun persoonlijke loondata ter beschikking te stellen. Dat doen ze door een salarisenquête in te vullen. Als er voldoende gegevens binnen zijn, berekent loonwijzer het actuele loon per beroep en geeft dat online terug in de vorm van gratis salaris checks voor dat beroep. De loonwijzers onderscheiden zich bovendien door looninformatie voor de hele werkende bevolking. Ze bedienen dus niet alleen de top in de arbeidsmarkt, waar de meeste andere salaris sites zich op richten. In veel landen bestaat juist grote behoefte aan informatie over minimum lonen en wettelijke arbeidstijden. Dit duidt op stelselmatige onderbetaling en onbetaald overwerk. Nationale loonwijzers hebben die vraag naar arbeidsrechten opgepakt en geven nu in steeds meer landen ook deze informatie. Ook zullen vaker cao-lonen online worden gebracht. Zo groeit loonwijzer uit tot de loonvraagbaak bij uitstek, nationaal en internationaal, volgens een vaste standaard.


De groei buiten Nederland begon in 2004 met uitbreiding naar 8 Europese landen, in 2006 gevolgd door landen in Zuid Amerika, zuidelijk Afrika en Azië. Anno 2011 is loonwijzer present in alle werelddelen. In 42 landen functioneren loonwijzers volwaardig, in 18 landen wordt vooralsnog volstaan met een salarisenquête online. De verwachting is dat er later dit jaar ook loonwijzers in het Midden Oosten worden geïntroduceerd, waar – zoals bekend – urgente behoefte aan correcte looninformatie bestaat.

Steeds meer loondata en bezoek

De databank van alle loonwijzers gecombineerd omvat inmiddels driekwart miljoen geactualiseerde loongegevens. In 2010 trokken de websites zo´n 13 miljoen bezoekers. Loonwijzer werkt vanuit Nederland met 5 regionale bureaus en twee dozijn nationale teams. Alles bij elkaar werken er 120 mensen wereldwijd aan het loonwijzer-project. Loonwijzer wordt gefinancierd uit de verkoop van zelf ontwikkelde online applicaties, analyses op de verzamelde data, contributies uit deelnemende landen en uit fondsen voor internationale samenwerking.

loading...
 
 

 
 
Loading...