Hoeveel Big Macs per uur verdien je in een winkel? (11-11-2011)

Of je nu verkoper bent in de winkel, de kassa doet of toezicht houdt, in alle gevallen verdien je per uur ongeveer even veel. En dat is genoeg om er tweeëneenhalve Big Mac van te kunnen kopen. Je collega’s in Scandinavië, Engeland en België verdienen ongeveer net zo veel en kunnen er in eigen land precies zo veel Big Macs van kopen als jij hier - alle Big Macs voor de lokale prijs natuurlijk.

Dat blijkt uit een vergelijking van 5500 man winkelpersoneel dat de loonwijzer enquête vanaf 2009 invulde. Hieruit blijkt verder dat winkelpersoneel in Oost Europa en Rusland nog niet de helft verdient van hier. Daar is een uur werk goed voor 1 Big Mac. In Latijns Amerika ligt hun salaris nog eens een stuk lager. Daar kan een winkelverkoper van een uur werk nog niet eens een klein Macje betalen. Wel zijn daar de verschillen tussen eerste verkoper en´gewone´verkoper een stuk groter. Dat scheelt daar wel 30 procent en hier maar ongeveer 10 procent van het uurloon. 

Wereldwijde Loonvergelijking

Winkelchefs, verkopers, caissieres en kaartjesverkopers

Deze wereldwijde vergelijking is gebaseerd op de data van 5472 deelnemers aan de Loonwijzer-enquête 2009-2011.

De vergelijking gebeurt aan de hand van twee maatstaven:

I.  Big Mac Loon drukt het salaris uit in het aantal Big Macs dat de werknemers kunnen kopen voor hun uurloon.

II. Loon in $ gewogen voor koopkracht (PPP) drukt het salaris uit in dollars die dezelfde koopkracht hebben als de huidige dollar in de Verenigde Staten. Deze tweede index is ingewikkelder dan de eerste omdat in het 'winkelwagentje’ meer artikelen zijn opgenomen dan slechts 1.

Tabel: Mediane bruto en netto lonen in $ gewogen voor koopkracht ( PPP) [1] en det Big Mac Lonen [2]

 

 

Land Mediaan uurloon in $ aangepast voor PPP  Big Macs per uur werk
  Winkel chef Winkel verkoper Caissières en kaartjes verkoper Winkel checf
  Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto  
Belgium 13.8 9.9 12.2 8.9 11.8 8.6 2.6
Denmark     12.8 8.5      
Finland 17.9 12.8 12 9.1     3.6
Germany     12.7 8.8 12.6 9  
Netherlands 13.8 10.2 12.8 9.5 13.1 9.6 2.5
Spain     10 7.6      
Sweden 16.3 12 14.9 11     2.3
United Kingdom     11.6 9      
Czech Republic 8.5 6.9 6.1 4.8 5.9 4.7 1.4
Hungary     4.8 3.2      
Poland     6.2 4.5      
Argentina 9 7.2 5.7 4.8 5.7 4.3 0.9
Brazil 4 3.3 2.5 2.1 2.5 2 0.6
Chile     3.6 2.8      
Mexico 6 4.4 3.6 2.9 2.7 2.4 1.2
Belarus 6.1 5.1 3.9 3.3 3.7 3.1  
Kazakhstan     3.7 3.1      
Russian Federation 6.7 5.6 4 3.4     1.7
Ukraine 6.2 5.5 3.3 2.6      
South Africa     6 5.7      

 

NB: Omdat de prijsniveaus per land verschillen, worden de mediane netto en bruto uurlonen weergegeven in dollars met dezelfde koopkracht als de huidige US dollar in de Verenigde Staten heeft. De cijfers hebben betrekking op beroepen waarvoor ten minste 20 enquêtes werden ingevuld. Verder worden ‘Big Macs per uur‘ alleen gegeven voor die landen waarvoor de Big Mac-prijzen zijn gepubliceerd.

 

Bron: WageIndicator 2009-2011; IMF World Economic Outlook Database (september 2011); The Economist (juli 2011)

 

[1]. IMF-schattingen van de PPP-verhoudingen voor 2011 

 

[2]. Big Mac-prijzen werden verzameld in juli 2011 

 

 

loading...
 
 

 
 
Loading...